FORMULATEXT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) FORMULATEXT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí vzorec v podobě řetězce.

Syntaxe

FORMULATEXT(odkaz)

Syntaxe funkce FORMULATEXT má následující argumenty.

 • Odkaz:    Povinný argument. Odkaz na buňku nebo oblast buněk.

Poznámky

 • Pokud vyberete odkazovanou buňku, vrátí funkce FORMULATEXT hodnoty zobrazené na řádku vzorců.
 • Argument odkaz může odkazovat na jiný list nebo sešit.
 • Pokud argument odkaz odkazuje na jiný neotevřený sešit, vrátí funkce FORMULATEXT chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.
 • Pokud argument odkaz odkazuje na celý řádek či sloupec nebo oblast či definovaný název obsahující více než jednu buňku, vrátí funkce FORMULATEXT hodnotu v horní levé buňce řádku, sloupce nebo oblasti.
 • Funkce FORMULATEXT vrátí chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI v následujících případech:
  • Buňka použitá jako argument odkaz neobsahuje vzorec.
  • Vzorec v buňce je delší než 8 192 znaků.
  • Vzorec nelze v listu zobrazit, například z důvodu uzamčení listu.
  • Externí sešit obsahující vzorec není otevřen v aplikaci Excel.
 • Zadávání neplatných datových typů vytvoří chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Pokud zadáte odkaz na buňku, do které jako argument zadáte funkci, nebude výsledkem upozornění na cyklický dotaz. Funkce FORMULATEXT úspěšně vrátí vzorec v podobě textu v buňce.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=DNES() Vzorec v buňce C2 vrátí vzorec, který najde v buňce A2, jako textový řetězec, abyste mohli snadno prozkoumat jeho strukturu. V buňce A2 je zadaný vzorec =DNES(), který do této buňky vrací aktuální datum. V buňce C2 se tento vzorec =DNES() zobrazí jako text. =FORMULATEXT(A2)

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online