ENCODEURL (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ENCODEURL v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí řetězec kódovaný jako adresa URL.

Syntaxe

ENCODEURL(text)

Funkce ENCODEURL má následující argumenty:

  • Text    Řetězec, který má být překódován jako adresa URL.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Odezva XML: PSČ:
=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml") 12345
Místo: =FILTERXML(A2;"//yweather:location/@city") =FILTERXML(A2;"//yweather:location/@region")
Aktuální stav: =FILTERXML(A2;"//yweather:condition/@temp") =FILTERXML(A2;"//yweather:condition/@text")
Předpověď: =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day") =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")
=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day") =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")
=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day") =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")
=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day") =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")
=FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@day") =FILTERXML(A2;"//yweather:forecast/@text")
Popis
V tomto příkladu se funkce ENCODEURL používá k předání PSČ v buňce B2 jako parametru pro webový dotaz v buňce A2. Funkce FILTERXML ve webovém dotazu pro dané PSČ do buněk B6:C13 vrátí informace o městě a státu, aktuální stav počasí a předpověď počasí.
 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online