Dostupné formáty čísel

Pomocí různých formátů lze změnit vzhled čísla beze změny čísla samotného. Formát čísel nemá vliv na skutečnou hodnotu buňky, kterou aplikace Excel používá k provádění výpočtů. Skutečná hodnota je zobrazena v řádku vzorců (Řádek vzorců: Řádek v horní části okna aplikace Excel, jehož pomocí můžete zadávat nebo upravovat hodnoty nebo vzorce v buňkách nebo grafech. Zobrazuje konstantní hodnotu nebo vzorec uložený v aktivní buňce.).


Řádek vzorců a související buňka

Řádek vzorců a související buňka

V následující tabulce je uveden souhrn formátů čísel, které jsou k dispozici na kartě Domů ve skupině Číslo. Chcete-li zobrazit všechny dostupné formáty čísel, klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna vedle položky Číslo.

Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Číslo

Formát Popis
Obecný Výchozí formát čísel, který aplikace Excel použije při zadání čísla. Většinou platí, že se čísla formátovaná pomocí formátu Obecný zobrazují přesně tak, jak je zadáte. Pokud však buňka není dostatečně široká, aby zobrazila celé číslo, budou čísla při použití formátu Obecný zaokrouhlena na desetinné hodnoty. U velkých čísel (s 12 nebo více číslicemi) je ve formátu Obecný také použit matematický (exponenciální) zápis.
Číslo Slouží k obecnému zobrazení čísel. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst a také nastavit, zda chcete používat oddělovač tisíců a jak chcete zobrazovat záporná čísla.
Měna Používá se pro obecné peněžní hodnoty a společně s čísly zobrazuje výchozí symbol měny. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst a také nastavit, zda chcete používat oddělovač tisíců a jak chcete zobrazovat záporná čísla.
Účetnický Používá se také pro peněžní hodnoty, ale zarovnává symboly měn a desetinné čárky čísel ve sloupci.
Datum Zobrazuje pořadová čísla data a času jako hodnoty kalendářních dat, a to podle typu a národního prostředí (umístění), které zadáte. Formáty data začínající hvězdičkou (*) odpovídají změnám v místním nastavení data a času zadávaným v Ovládacích panelech. Formáty bez hvězdičky nejsou nastavením v Ovládacích panelech ovlivněny.
Čas Zobrazuje pořadová čísla data a času jako časové hodnoty, a to podle typu a národního prostředí (umístění), které zadáte. Formáty času začínající hvězdičkou (*) odpovídají změnám v místním nastavení data a času zadávaným v Ovládacích panelech. Formáty bez hvězdičky nejsou nastavením v Ovládacích panelech ovlivněny.
Procenta Vynásobí hodnotu buňky číslem 100 a výsledek zobrazí společně se symbolem procenta (%). Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst.
Zlomek Zobrazuje číslo jako zlomek, a to podle typu zlomku, který zadáte.
Matematický Zobrazuje číslo v exponenciálním zápisu tak, že část čísla nahradí textem E+ n, kde E (exponent) násobí předchozí číslo deseti na ntou. Například číslo 12345678901 se při použití formátu Matematický s vyjádřením na dvě desetinná místa zobrazí jako 1,23E+10, což je 1,23krát deset na desátou. Můžete zadat počet požadovaných desetinných míst.
Text Zachází s obsahem buňky jako s textem a zobrazí ho přesně tak, jak ho zadáte, a to i v případě zadání čísel.
Speciální Zobrazuje číslo jako poštovní směrovací číslo (PSČ), telefonní číslo nebo rodné číslo.
Vlastní Umožňuje změnit kopii existujícího kódu formátu čísla. Pomocí tohoto formátu lze vytvořit vlastní formát čísla, který je přidán do seznamu kódů formátů čísel. Můžete přidat 200 až 250 vlastních formátů čísel, a to v závislosti na jazykové verzi aplikace Excel nainstalované v počítači.
 
 
Platí pro:
Excel 2013