DETERMINANT

Vrátí determinant matice (pole).

Syntaxe

DETERMINANT(pole)

Pole     je matice se stejným počtem řádků a sloupců.

Komentář

 • Pole může být zadáno jako oblast buněk, například A1:C3, jako maticová konstanta, například {1;2;3|4;5;6|7;8;9}, nebo jako příslušný název.
 • Funkce DETERMINANT vrátí chybu #HODNOTA! v těchto případech:
  • Některé z buněk pole jsou prázdné nebo obsahují text.
  • Pole nemá stejný počet řádků a sloupců.
  • Velikost pole překročí 73 sloupců krát 73 řádků.
 • Determinant matice je číslo vypočtené z hodnot v matici (poli). Pro pole se třemi sloupci a řádky (A1:C3) je determinant definován jako:

DETERMINANT(A1:C3) rovná se
A1*(B2*C3-B3*C2) + A2*(B3*C1-B1*C3) + A3*(B1*C2-B2*C1)

 • Determinanty matice se nejčastěji používají k řešení soustav matematických rovnic.
 • Funkce DETERMINANT počítá s přesností přibližně 16 míst a vykazuje tedy velmi malé numerické chyby. Například determinant singulární matice se může od nuly lišit o hodnotu 1E-16.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

ZobrazitJak?

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy. Nevybírejte řádek ani záhlaví sloupců. 

Výběr příkladu z nápovědy

Výběr příkladu z nápovědy
 1. Stiskněte klávesy CTRL+C.
 2. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.
 3. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Závislosti a klepněte na příkaz Režim závislostí vzorců.
 
1
2
3
4
5
A B C D
Data Data Data Data
1 3 8 5
1 3 6 1
1 1 1 0
7 3 10 2
Vzorec Popis (výsledek)
=DETERMINANT(A2:D5) Determinant výše uvedené matice (88)
=DETERMINANT({3;6;1|1;1;0|3;10;2}) Determinant matice jako maticová konstanta (1)
=DETERMINANT({3;6|1;1}) Determinant matice v maticové konstantě (-3)
=DETERMINANT({1;3;8;5|1;3;6;1}) Vrátí chybu, protože matice nemá stejný počet řádků a sloupců. (#HODNOTA!)
 
 
Platí pro:
Excel 2003