DAYS (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DAYS v Microsoft Excelu. Informace o funkci DEN najdete na stránce DEN (funkce).

Popis

Vrátí počet dní mezi dvěma daty.

Syntaxe

DAYS(konec;začátek)

Syntaxe funkce DAYS obsahuje následující argumenty:

  • Konec:    Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.
  • Začátek:    Povinný argument. Argumenty Začátek a Konec jsou dvě kalendářní data, mezi kterými chcete zjistit počet dní.

 Poznámka    Aplikace Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39447. den po 1. lednu 1900.

Poznámky

  • Pokud jsou oba argumenty kalendářního data ve formě čísla, funkce DAYS k výpočtu počtu dní mezi oběma těmito daty použije vzorec Konec-Začátek.
  • Pokud je jeden z argumentů s kalendářním datem ve formátu textu, je tento argument zpracován jako funkce DATUMHODN(datum) a místo části představující čas vrátí celé číslo.
  • Pokud jsou argumenty kalendářního data ve formátu číselných hodnot, které nejsou v rozsahu platných kalendářních dat, vrátí funkce DAYS chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud jsou argumenty kalendářního data řetězce, které nelze analyzovat jako platná kalendářní data, vrátí funkce DAYS chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Data
31.12.11
01.01.11
Vzorec Popis Výsledek
=DAYS("15. 3. 2011";"1. 2. 2011") Najde počet dní mezi konečným datem (15. 3. 2011) a počátečním datem (1. 2. 2011). Pokud zadáte data přímo do funkce, musíte je uzavřít uvozovkami. Výsledek je 42. 42
=DAYS(A2;A3) Najde počet dní mezi konečným datem v buňce A2 a počátečním datem v buňce A3 (364). 364

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online