Stránka 11 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací Outlook 2007

Příkaz Možnosti editoru pro zobrazení možností e-mailového editoru


Hovořili jsme zatím pouze o dialogovém okně Možnosti, ale možnosti aplikace Outlook 2007 je možné nastavovat na několika různých místech.

Možnosti psaní e-mailu

Pokud chcete změnit nastavení pro psaní e-mailu, například tak, aby nebyla při kontrole pravopisu ignorována slova psaná velkými písmeny, můžete změnu provést v dialogovém okně Možnosti editoru. Začnete vytvářením nové zprávy a potom provedete tyto akce:

Popisek 1 Klepněte na Tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka.
Popisek 2 Klepněte na tlačítko Možnosti editoru.

Poznámka:    Některé položky nastavení, například položky v oblasti Osobní nastavení v okně Možnosti editoru, jsou společné pro všechny aplikace sady Office 2007. Avšak většina změn, které v okně Možnosti editoru provedete, se bude vztahovat pouze na aplikaci Outlook.

Možnosti odeslání e-mailu

Před odesláním e-mailu se můžete rozhodnout, jakým způsobem bude zpráva odeslána. Můžete například zvolit, zda bude odchozí zpráva formátována jako prostý text, text ve formátu HTML nebo text ve formátu RTF. Je také možné změnit umístění kopie konkrétní odeslané zprávy (nebo určit, zda si chcete kopii zprávy ponechat). Tyto typy možností lze nastavit na kartách, které jsou k dispozici na pásu u dané zprávy. Způsob, jak získat přístup k těmto možnostem, bude popsán v praktické části na konci této lekce.

Stránka 11 z 36PŘEDCHOZÍDALŠÍ