CSCH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) CSCH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hyperbolický kosekans úhlu zadaného v radiánech.

Syntaxe

CSCH(číslo)

Syntaxe funkce CSCH obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument.

Poznámky:

  • Absolutní hodnota argumentu číslo musí být menší než 2^27.
  • Pokud je hodnota argumentu číslo mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce CSCH chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce CSCH vrátí chybu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=CSCH(1,5) Vrátí hyperbolický kosekans čísla 1,5 (0,4696). 0,4696

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online