COT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) COT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí kotangens úhlu zadaného v radiánech.

Syntaxe

COT(číslo)

Syntaxe funkce COT obsahuje následující argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Jedná se o úhel v radiánech, jehož kotangens chcete zjistit.

Poznámky:

  • Absolutní hodnota argumentu číslo musí být menší než 2^27.
  • Pokud je hodnota argumentu číslo mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce COT chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce COT vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Funkce COT(0) vrátí chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=COT(30) Vrátí kotangens čísla 30 (-0,156). -0,156
=COT(A5)
45 Vrátí kotangens hodnoty uvedné v buňce, čísla 45 (0,617). 0,617

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online