BITOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BITOR v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu bitové operace OR dvou čísel.

Syntaxe

BITOR(číslo, číslo2)

Syntaxe funkce BITOR obsahuje následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.
  • Číslo2    Povinný argument. Musí být ve formátu desetinného čísla a větší nebo roven 0.

Poznámky:

  • Výsledek je hodnota bitové operace OR parametrů funkce.
  • Pokud má některý z bitů parametrů v dané pozici hodnotu 1.
  • Hodnoty vracené z pozic bitů se zprava doleva mění exponenciálně. Bit nejvíce vpravo vrátí hodnotu 1 (2^0), bit vlevo od něj vrátí hodnotu 2 (2^1) atd.
  • Pokud je hodnota některého z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů větší než (2^48)-1, vrátí funkce BITOR chybu #ČÍSLO!.
  • Pokud je některý z argumentů nečíselná hodnota, vrátí funkce BITOR chybu #HODNOTA!.

Příklad:

Zkopírujte vzorová data z následující tabulky a vložte je do buňky A1 v novém listu Excelu. Aby se zobrazily výsledky vzorců, musíte je vybrat a stisknout F2 a potom ENTER. Pokud je to třeba, můžete si přizpůsobit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek Popis
=BITOR(23;10) Srovnává pozici bitů uvedených dvou čísel, a když kterákoli pozice obsahuje hodnotu 1, umocní číslo 2 na mocninu odpovídající dané bitové pozici. Potom se tato čísla sečtou. 31 Číslo 23 má v binárním zápisu formát 10111, číslo 10 má formát 1010. Hodnota 1 se nachází na všech pěti pozicích těchto dvou čísel. Číslo 1010 můžete vyjádřit jako 01010, takže obě čísla mají stejný počet cifer. Čísla 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 a 2^4 se sečtou, což dá dohromady celkově 31.
23 = 10111
10 = 01010
Test: Nachází se na některé z těchto pěti pozic číslo 1?
yyyyy
1+2+4+8+16=31

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online