BINOM.DIST.RANGE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) BINOM.DIST.RANGE v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí pravděpodobnost zkušebního výsledku pomocí binomického rozdělení.

Syntaxe

BINOM.DIST.RANGE(pokusy,pravděpodobnost_úspěchu,počet_úspěchů,[počet_úspěchů_2])

Syntaxe funkce BINOM.DIST.RANGE obsahuje následující argumenty:

 • Pokusy    Povinný argument. Číslo označující počet pokusů. Musí být větší nebo roven 0.
 • Pravděpodobnost_úspěchu    Povinný argument. Pravděpodobnost úspěchu v každém pokusu. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0 a menší nebo rovno 1.
 • Počet_úspěchů    Povinný argument. Počet úspěšných pokusů. Musí jít o číslo větší nebo rovno 0 a menší nebo rovno hodnotě argumentu pokusy.
 • počet_úspěchů_2    Volitelný argument. Je-li zadán, vrátí pravděpodobnost toho, že počet úspěšných pokusů bude mezi hodnotami argumentů počet_úspěchů a počet_úspěchů_2. Musí jít o číslo větší nebo rovno argumentu počet_úspěchů a menší nebo rovno argumentu pokusy.

Poznámky:

 • Pokud je některý z argumentů mimo vymezené hodnoty, vrátí funkce BINOM.DIST.RANGE chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
 • Pokud některý z argumentů není číselná hodnota, vrátí funkce BINOM.DIST.RANGE chybu #HODNOTA!.
 • Je použita následující rovnice:
  rovnice BINOM.DIST.RANGE
 • Ve výše uvedené rovnici, N je argument pokusy, p je argument pravděpodobnost_úspěchu, s je argument počet_úspěchů, s2 je argument počet_úspěchů_2 a k je proměnná iterace.
 • Argumenty číselného typu se zkrátí na celá čísla.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=BINOM.DIST.RANGE(60;0,75;48) Vrátí binomické rozdělení vycházející z pravděpodobnosti 48 úspěchů při 60 pokusech a 75% pravděpodobnosti úspěšnosti (0,084 nebo 8,4%). 0,084
=BINOM.DIST.RANGE(60;0,75;45;50) Vrátí binomické rozdělení vycházející z pravděpodobnosti 45 až 50 úspěchů při 60 pokusech a 75% pravděpodobnosti úspěšnosti (0,524 nebo 52,4%). 0,524

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online