ARABIC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ARABIC v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Převede římské číslice na arabské.

Syntaxe

ARABIC(text)

Syntaxe funkce ARABIC obsahuje následující argumenty.

  • Text    Povinný argument. Řetězec uzavřený v uvozovkách, prázdný řetězec ("") nebo odkaz na buňku obsahující text.

Poznámky:

  • Pokud argument text není platná hodnota, funkce ARABIC vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Mezi hodnoty, které vrátí chybu #HODNOTA, patří čísla, kalendářní data a text, který není platnou římskou číslicí.
  • Pokud jako vstupní hodnotu použijete prázdný řetězec (""), je vrácena 0.
  • Maximální délka argumentu je 255 znaků. Největší číslo, které může být vráceno, je tedy 255 000.
  • Malá a velká písmena nejsou u argumentu text rozlišována. Například argument „mxmvii“ vrátí stejný výsledek jako „MXMVII“, tedy 1997.
  • I když záporná čísla psaná římskými číslicemi nejsou běžná, je zápis záporných čísel římskými číslicemi podporován. Zadejte před text s římskými číslicemi znaménko mínus, například „-MMXI“.
  • Úvodní a koncové mezery jsou ignorovány.
  • Funkce ARABIC provádí opačnou akci než funkce ROMAN. Další informace naleznete v tématu Funkce ROMAN.

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=ARABIC("LVII") Římské číslo LVII (57) vrátí ve formátu arabského čísla. 57
=ARABIC(A6) Římské číslo v buňce A6 (1912) vrátí ve formátu arabského čísla. 1912
mcmxii

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online