Analýza trendů v datech pomocí minigrafu

Zobrazení trendů v datech listu může být užitečné, zvláště pokud sdílíte údaje s jinými uživateli. Používejte minigrafy, malé grafy uvnitř jednotlivých buněk listu, k vizuálnímu znázornění a naznačení trendu vašich dat. Minigrafy vás snadno upozorní například na sezónní nárůst nebo pokles, ekonomické cykly, a barevně odliší maximální a minimální hodnoty.

List s minigrafy

 1. Vyberte prázdnou buňku vedle nebo poblíž dat, která chcete zobrazit v minigrafu.
 2. Klikněte na Vložení > Spojnicový, Sloupcový nebo Vzestupy/Poklesy.

Příkazy Minigrafy na kartě Vložení

 1. Do pole Oblast dat zadejte oblast buněk obsahující data, která se mají zobrazit v minigrafu. Pokud jsou data například v buňkách A, B, C, a D řady 2, zadejte A2:D2.

Vytvoření dialogového okna Minigrafy

Pokud chcete raději zvolit oblast buněk v listu, klikněte na Obrázek tlačítka, čímž dočasně sbalíte dialogové okno, vyberte buňky na listu a pak klikněte na Obrázek tlačítka pro úplné zobrazení dialogového okna.

 1. Klikněte na OK.

Na pásu karet se objeví Nástroje minigrafu. Použijte příkazy na kartě Návrh a minigrafy si přizpůsobte.

Nástroje minigrafu na pásu karet

Tipy

   
 • Jelikož je minigraf vložený v buňce, jakýkoli text, který zadáte do buňky použije minigraf jako své pozadí. Vypadá to takto:

Buňka, ve které je minigraf a text

 • I při výběru jedné buňky je vždy možné později zkopírovat minigraf do dalších buněk ve sloupci nebo řádku, a to buď přetažením nebo pomocí položky Vyplnit dolů (Ctrl+D).

Přizpůsobení minigrafů

Poté, co minigrafy vytvoříte, můžete kdykoli změnit jejich typ, styl nebo formát.

 1. Vyberte minigrafy, které chcete přizpůsobit, a na pásu karet se zobrazí Nástroje minigrafu.

Nástroje minigrafu na pásu karet

 1. Na kartě Návrh vyberte požadované možnosti. Můžete:
 • Zobrazit značky a zvýraznit tak jednotlivé hodnoty v minigrafech.

Skupina Zobrazit na kartě Návrh v sekci Nástroje minigrafu

 • Změnit styl nebo formát minigrafů.

Skupina Styl na kartě Návrh v sekci Nástroje minigrafu

 • Zobrazit a změnit nastavení osy.

Tlačítko Osa na kartě Návrh v sekci Nástroje minigrafu

 • Změnit způsob zobrazení dat

Tlačítko Upravit data ve skupině Minigraf

 
 
Platí pro:
Excel 2013