ACOTH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ACOTH v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí inverzní hyperbolický kotangens zadaného čísla.

Syntaxe

ACOTH(číslo)

Syntaxe funkce ACOTH obsahuje následující argumenty.

Číslo    Povinný argument. Absolutní hodnota argumentu číslo musí být větší než 1.

Poznámky:

  • Hyperbolický arkuskotangens je analogií k běžnému (kruhovému) arkuskotangentu.
  • Je-li argument číslo menší než 1, vrátí funkce ACOTH chybovou hodnotu #ČÍSLO!.
  • Pokud je absolutní hodnota argumentu číslo než 1, vrátí funkce ACOT chybu #HODNOTA!.
  • Je použita následující matematické rovnice:
    Vzorec pro hyperbolický arkuskotangens

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=ACOTH(6) Vrátí hyperbolický arccotangent čísla 6 (0,168). 0,168

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online