ACOT (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce (Funkce: Předepsaný vzorec, který převezme hodnotu nebo hodnoty, provede operaci a vrátí hodnotu nebo hodnoty. Použitím funkcí se zjednoduší a zkrátí vzorce v listu, zvláště takové, které provádějí dlouhé nebo složité výpočty.) ACOT v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu arkuskotangentu (inverzního kotangentu) zadaného čísla.

Syntaxe

ACOT(číslo)

Syntaxe funkce ACOT obsahuje následující argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Argument číslo je kotangens požadovaného úhlu. Musí se jednat o reálné číslo.

Poznámky:

  • Výsledný úhel se udává v radiánech v rozsahu nula až pí.
  • Pokud argument číslo není číselná hodnota, funkce ACOT vrátí chybu #HODNOTA!.
  • Chcete-li výsledek převést z radiánů na stupně, použijte funkci DEGREES nebo jej vynásobte hodnotou 180/PI().

Příklad:

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a pak Enter. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec Popis Výsledek
=ACOT(2) Vrátí arccotangent čísla 2, v radiánech (0,4636). 0,4636

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Excel Online