ACCRINTM

Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Pokud tato funkce není k dispozici a vrací chybovou hodnotu #NÁZEV?, nainstalujte a spusťte doplněk Analytické nástroje.

ZobrazitJak?

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Doplňky.
 2. V seznamu Dostupné doplňky zaškrtněte políčko u položky Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.
 3. V případě potřeby postupujte podle pokynů k instalačnímu programu.

Syntaxe

ACCRINTM(emise;splatnost;úrok;nom_hodnota;základna)

 Důležité   Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

Emise     je datum emise cenného papíru.

Splatnost     je datum splatnosti cenného papíru.

Úrok     je roční kupónová sazba cenného papíru.

Nom_hodnota     je nominální hodnota cenného papíru. Pokud není nom_hodnota uvedena, funkce ACCRINTM použije 1 000 Kč.

Základna     je typ úročení.

Základna Typ úročení
0 nebo neuveden US (NASD) 30/360
1 Aktuální/aktuální
2 Aktuální/360
3 Aktuální/365
4 Evropské 30/360


Komentář

 • Aplikace Microsoft Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze používat při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900. Aplikace Microsoft Excel pro systém Macintosh používá jako výchozí jiný systém kalendářních dat.
 • Emise, vypořádání a základna jsou zkráceny na celá čísla.
 • Pokud emise nebo vypořádání nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #HODNOTA!.
 • Je-li úrok ≤ 0 nebo nom_hodnota ≤ 0, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #NUM!.
 • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #NUM!.
 • Je-li emise ≥ vypořádání, vrátí funkce ACCRINTM chybovou hodnotu #NUM!.
 • Výsledek funkce ACCRINTM se vypočítá následujícím způsobem:

Rovnice

kde:

A = počet dnů pro výpočet měsíčního nahromaděného úroku. Pro úrok v době splatnosti je to počet dnů mezi datem emise a datem splatnosti cenného papíru.

D = roční základna.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

ZobrazitJak?

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.
 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy. Nevybírejte řádek ani záhlaví sloupců. 

Výběr příkladu z nápovědy

Výběr příkladu z nápovědy
 1. Stiskněte klávesy CTRL+C.
 2. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.
 3. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte klávesy CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo v nabídce Nástroje přejděte na příkaz Závislosti a klepněte na příkaz Režim závislostí vzorců.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Data Popis
1. duben 2008 Datum emise
15. červen 2008 Datum splatnosti
10,0% Úrok v procentech
$1 000 Nominální hodnota
3 Základna aktuální/365 (viz výše)
Vzorec Popis (výsledek)
=ACCRINTM(A2;A3;A4;A5;A6) Nahromaděný úrok výše uvedených podmínek (20,54795)
 
 
Platí pro:
Excel 2003