Pracujte chytře: Použití aplikace Lync Online se systémem Office 2010

Při používání systému Microsoft® Office 2010 s komunikačním softwarem Microsoft® Lync™ Online můžete k mnoha funkcím aplikace Lync Online přistupovat přímo z aplikací systému Office 2010.

Pokud používáte dřívější verzi systému Office, přečtěte si článek Pracujte chytře: Použití aplikace Lync Online se systémem Office 2003 nebo Office 2007.

Co chcete udělat?


Zobrazení karty a možností kontaktu pro osoby používající aplikaci Lync Online

Karta kontaktu zobrazuje podrobné informace o osobě a umožňuje získat jedním kliknutím přístup k několika způsobům komunikace s danou osobou. Přístup ke kartě kontaktu máte v aplikacích systému Office 2010 všude, kde vedle jména osoby uvidíte indikátor stavu aplikace Lync Online.

Zobrazení karty a možností kontaktu pro osoby v aplikaci systému Office 2010

 • Umístěte ukazatel myši na indikátor stavu osoby a klikněte na tlačítko Zobrazit další možnosti. Podrobnější informace naleznete v tématu Použití karty kontaktu.

Karta kontaktu a nabídka možností kontaktů u aplikace Lync 2010

V následující tabulce je popsáno, kde naleznete v aplikacích systému Office 2010 indikátor stavu aplikace Lync Online.

Aplikace systému Office 2010 Umístění
Microsoft® Outlook® (klient pro zasílání zpráv a spolupráci)

Pole e-mailové zprávy Od, Komu a Kopie

Výsledky hledání Najít kontakt

Panel úkolů, v části Rychlé kontakty

Žádost o schůzku – Pomocník pro plánování

Microsoft® Word (textový editor)

Microsoft® Excel® (tabulkový software)

Microsoft® PowerPoint® (aplikace pro grafické prezentace)

Na kartě Soubor – na kartě Informace v části Související uživatelé

Microsoft® SharePoint 2010 Team Services

Microsoft® SharePoint Workspace 2010 (dříve Microsoft® Office Groove 2007)

Vedle jména osoby

Použití funkcí aplikace Lync Online v aplikaci Outlook 2010

Při práci v aplikaci Outlook 2010 můžete pro osoby nejen zobrazit stav dostupnosti a kartu kontaktu, jak je popsáno v předchozí části, ale můžete používat také následující funkce aplikace Lync Online:

 • Odpověď na e-mail, kontakt nebo úkol zavoláním nebo pomocí rychlé zprávy
 • Rychlé vyhledání kontaktu
 • Zobrazení seznamu kontaktů na panelu úkolů aplikace Outlook
 • Naplánování online schůzky
 • Zobrazení historie hovorů, hlasové pošty a konverzací aplikace Lync Online

Můžete také určit, které funkce budou sdíleny mezi aplikacemi Lync Online a Outlook 2010.

Odpověď pomocí rychlé zprávy

 1. Ve složce Pošta aplikace Outlook klikněte na kartě Domů ve skupině Odpovědět na tlačítko Rychlá zpráva.

Odpověď v aplikaci Outlook 2010 pomocí rychlé zprávy aplikace Lync 2010

 1. Klikněte na možnost Odpovědět rychlou zprávou nebo Odpovědět všem rychlou zprávou.

Odpovědět můžete také v dalších místech aplikace Outlook:

 • V otevřené e-mailové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět
 • Ve složce Kontakty aplikace Outlook na kartě Domů ve skupině Komunikace v nabídce Další
 • Ve složce Úkoly aplikace Outlook na kartě Domů ve skupině Odpovědět

Odpověď zavoláním

 1. Ve složce Pošta aplikace Outlook klikněte na kartě Domů ve skupině Odpovědět na tlačítko Další a potom klikněte na příkaz Zavolat.

Odpověď v aplikaci Outlook 2010 pomocí volání aplikace Lync 2010

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:
 • Klikněte na jméno nebo číslo osoby, která poslala e-mailovou zprávu.
 • Kliknutím na možnost Zavolat všem zahajte audiokonferenci aplikace Lync Online se všemi příjemci e-mailové zprávy.

Odpovědět můžete také v dalších místech aplikace Outlook:

 • V otevřené e-mailové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Odpovědět v nabídce Další
 • Ve složce Kontakty aplikace Outlook na kartě Domů ve skupině Komunikace v nabídce Další
 • Ve složce Úkoly aplikace Outlook na kartě Domů ve skupině Odpovědět v nabídce Další

Rychlé vyhledání kontaktu

 • V poli Najít kontakt aplikace Outlook začněte psát jméno kontaktu, který chcete najít. Jakmile začnete psát, zobrazí se seznam výsledků hledání.

Zobrazení seznamu kontaktů na panelu úkolů aplikace Outlook

 1. Klikněte na panel úkolů pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Možnosti a zaškrtněte políčko Zobrazit rychlé kontakty nebo zrušte jeho zaškrtnutí.
 2. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Zobrazit fotografii kontaktu nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Zobrazení rychlých kontaktů aplikace Lync v aplikaci Outlook 2010

Naplánování online schůzky

 • Ve složce Kalendář aplikace Outlook klikněte na pásu karet na kartě Domů ve skupině Online schůzka na tlačítko Online schůzka (v aplikaci Microsoft Outlook 2007) nebo Nová online schůzka (v aplikaci Microsoft Outlook 2010).

Zobrazení historie konverzací

 • V navigačním podokně aplikace Outlook klikněte na složku Historie konverzací. Tato složka obsahuje zaznamenanou historii hovorů, hlasové pošty a konverzací aplikace Lync Online.

Nastavení možností integrace aplikace Outlook v aplikaci Lync Online

 1. V hlavním okně aplikace Lync klikněte na tlačítko Možnosti a potom klikněte na kartu Osobní.
 2. V části Správce osobních informací vyberte v rozevíracím seznamu možnost Systém Microsoft Exchange nebo aplikace Microsoft Outlook nebo možnost Žádné.

Možnosti správce osobních informací aplikace Lync 2010

Vyberete-li možnost Systém Microsoft Exchange nebo aplikace Microsoft Outlook, bude při hledání v aplikaci Lync jako zdroj kontaktů kromě globálního seznamu adres použit také seznam kontaktů aplikace Microsoft Outlook. Pokud vyberete možnost Žádné, bude funkce hledání aplikace Lync vracet kontakty pouze z globálního seznamu adres. Nebude tedy používat adresář systému Windows ani seznam kontaktů aplikace Outlook.

 1. Pokud vyberete možnost Systém Microsoft Exchange nebo aplikace Microsoft Outlook, proveďte libovolnou z následujících akcí:
 • Pokud chcete, aby váš stav automaticky odpovídal tomu, že jste například na naplánované schůzce, zaškrtněte políčko Aktualizovat stav na základě informací kalendáře. Pomocí následujících nastavení můžete dále určit, kdo tyto informace bude moci vidět:
  • Chcete-li tyto informace zobrazit kontaktům ve vaší pracovní skupině, zaškrtněte políčko Zobrazit předmět a místo schůzky kontaktům, pro které mám nastaven vztah ochrany osobních údajů Pracovní skupina.
  • Chcete-li kontaktům zobrazit informace funkce Mimo kancelář, zaškrtněte políčko Zobrazit informace funkce Mimo kancelář kontaktům, pro které mám nastaven vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina a Kolegové. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka skryjete informace funkce Mimo kancelář před všemi kontakty.
 • Pokud chcete ukládat historii konverzací v aplikaci Outlook, zaškrtněte políčko Konverzace pomocí rychlých zpráv ukládat do e-mailové složky Historie konverzací. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že historie rychlých zpráv se neuchovává.
 • Pokud chcete ukládat historii telefonních hovorů v aplikaci Outlook, zaškrtněte políčko Protokoly volání ukládat do e-mailové složky Historie konverzací. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že historie telefonních hovorů se neuchovává.
 • Pokud chcete ukládat kontakty na serveru Microsoft Exchange Server, zaškrtněte políčko Ukládat mé kontakty aplikace Lync do složky osobních kontaktů na serveru Exchange. Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že kontakty aplikace Lync se uchovávají pouze v aplikaci Lync.

Nastavení možností integrace aplikace Lync v aplikaci Outlook 2010

 1. V aplikaci Outlook klikněte na kartě Soubor na tlačítko Možnosti a potom klikněte na kartu Kontakty.
 2. V části Online stav a fotografie zaškrtněte políčko Zobrazovat online stav vedle jména nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

Zobrazení indikátoru stavu aplikace Lync 2010 v aplikaci Outlook 2010

Začátek stránky Začátek stránky

Zahájení relace sdílení aplikace Lync Online v aplikaci Word, PowerPoint nebo Excel

Otevřený dokument můžete v aplikaci Word 2010, Excel 2010 nebo PowerPoint 2010 sdílet tak, že odešlete jeho kopii nebo zahájíte relaci sdílení s jedním či několika kontakty.

Sdílení otevřeného dokumentu z karty Soubor

Chcete-li odeslat kopii dokumentu jako přílohu rychlé zprávy, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Uložit a odeslat a potom klikněte na možnost Odeslat rychlou zprávou.
 2. V podokně Odeslat rychlou zprávou vyplňte pole Komu, Předmět a Zpráva.

Odeslání dokumentu pomocí aplikace Lync 2010 z karty Soubor systému Office 2010

 1. Klikněte na tlačítko Odeslat rychlou zprávu.

Chcete-li s dokumentem zahájit relaci sdílení a spolupráce aplikace Lync Online, postupujte takto:

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Uložit a odeslat a potom klikněte na možnost Sdílet okno dokumentu.
 2. V podokně Sdílet okno dokumentu vyplňte pole Komu, Předmět a Zpráva.

Zahájení relace sdílení aplikace Lync 2010 z karty Soubor systému Office 2010

 1. Klikněte na tlačítko Sdílet.

Sdílení otevřeného dokumentu z karty Revize

Chcete-li odeslat kopii dokumentu jako přílohu rychlé zprávy, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Odeslat rychlou zprávou.

Odeslání otevřeného dokumentu systému Office jako přílohy rychlé zprávy aplikace Lync 2010

 1. V okně Odeslat soubor vyberte jednu či více osob v seznamu kontaktů nebo vyhledejte další kontakty pomocí vyhledávacího pole.
 2. Klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li s dokumentem zahájit relaci sdílení a spolupráce aplikace Lync Online, postupujte takto:

 1. Na kartě Revize klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Sdílet.

Sdílení otevřeného dokumentu z karty Revize systému Office

 1. V okně Sdílet vyberte jednu či více osob v seznamu kontaktů nebo vyhledejte další kontakty pomocí vyhledávacího pole.
 2. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky Začátek stránky