Porovnání funkcí integrace se serverem mezi sadami Office dostupnými prostřednictvím multilicenčního programu


Systém Microsoft Office 2010 nabízí prostřednictvím multilicenčního programu dvě sady – Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010. Tyto dvě sady se liší úrovní integrace se souvisejícími servery Business Productivity.
Sada Office Standard poskytuje přístup k mnoha funkcím integrace se serverem, avšak sada Office Professional Plus nabízí pokročilejší funkce a dokonalejší uživatelské prostředí. V mnoha případech je také sada Office Professional Plus nutná ke spuštění procesu nebo k použití zásad. Uživatelé obou sad se však mohou účastnit procesů nebo využívat obsah.
Přejděte na stránku s porovnáním obsahující informace o aplikacích zahrnutých v jednotlivých sadách. A v tématu Jak koupit systém Office 2010 prostřednictvím multilicenčního programu naleznete informace o cenách sad Office Professional Plus 2010 a Office Standard 2010.

Technologie Správa přístupových práv k informacím (IRM) a možnosti zásad
Digitální informace můžete zabezpečit před neoprávněným použitím prostřednictvím integrace se službou Správa přístupových práv ve Windows (RMS) pro systém Windows Server. Poskytněte uživatelům možnost přesně definovat, kdo může dokumenty a e-mailové zprávy otevřít, změnit, vytisknout, předat dál nebo provést další akce.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Můžete vytvářet dokumenty a e-mailové zprávy chráněné technologií IRM. Můžete udělit přístupová oprávnění a oprávnění pro úpravy a použít šablony zásad u chráněného obsahu.Zahrnuto
Můžete číst a používat dokumenty a e-mailové zprávy chráněné technologií IRM, máte-li příslušná oprávnění. Nyní mohou být i externí organizace s vlastním serverem RMS federovány za účelem přijímání chráněného obsahu.ZahrnutoZahrnuto
Můžete použít prohlášení o zásadách u e-mailových zpráv před jejich odesláním.Zahrnuto
Můžete číst prohlášení o zásadách přidružených k přijatým e-mailovým zprávám.ZahrnutoZahrnuto
Kontextový přístup k obchodním a sociálním sítím
Získejte náhled společnosti se zaměřením na uživatele, včetně zpráv, plánů schůzek, příloh a činností služby SharePoint – například publikování aktualizací stavu přímo v aplikaci Outlook. A připojte se k oblíbeným webům sociálních sítí, kde získáte nové zprávy od zákazníků, potenciálních zákazníků a partnerů.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Získejte náhled se zaměřením na uživatele včetně zpráv, plánů a schůzek, příloh a činností služby SharePoint – například publikování nových dokumentů a aktualizací stavu – na osobních webech z aplikace Outlook 2010 pomocí nového produktu Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě.Zahrnuto
Získejte přehled posledních sdílených zpráv a schůzek jednotlivých uživatelů z aplikace Outlook 2010 prostřednictvím produktu Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě. Oddělení IT může konfigurovat také připojení k interně vyvinutým nebo oblíbeným nástrojům pro sociální sítě od jiných výrobců, které byly vytvořeny pomocí sady SDK produktu Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě.ZahrnutoZahrnuto
Publikování interpretací dat
Prostřednictvím technologie SharePoint 2010 můžete publikovat listy s vysokou přesností na web a vytvářet webové databáze pomocí služeb Excel Services a Access Services. Centrum sestav pomáhá zajistit, aby všichni uživatelé měli přístup ke stejné verzi důležitých obchodních informací.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Sdílejte analýzy a výsledky – včetně sešitů služby Excel 2010 s minigrafy a průřezy – v celé organizaci publikováním sešitů a řídicích panelů na web pomocí služby Excel Services.Zahrnuto
Na webu můžete zobrazit sdílené analýzy a sestavy vytvořené pomocí služby Excel Services.ZahrnutoZahrnuto
Můžete vytvářet webové databáze v aplikaci Access 2010, hostovat je ve službě SharePoint a pomocí služby Access Services k nim povolit úplný přístup prostřednictvím webového prohlížeče.Zahrnuto
Můžete otevírat webové formuláře a sestavy vytvořené v aplikaci Access 2010 pomocí webového prohlížeče. Můžete provádět změny, které budou automaticky synchronizovány s databází.ZahrnutoZahrnuto
Do služby SharePoint můžete publikovat sešity aplikace Excel 2010 vytvořené pomocí doplňku PowerPivot pro aplikaci Excel 2010, který lze bezplatně stáhnout z webu a který může rychle vypočítat datové sady s milióny řádků z více zdrojů. Doplněk PowerPivot pro službu SharePoint 2010 umožňuje webové analýzy prostřednictvím služeb Excel Services nebo webové aplikace Excel Web App.Zahrnuto
Sjednocené zasílání rychlých zpráv, informací o přítomnosti a hlasových zpráv
Můžete snadno komunikovat s ostatními uživateli v různých umístěních nebo časových pásmech pomocí známých nástrojů systému Office. Program Communicator a Office Communications Server spolupracují s oblíbenými aplikacemi systému Office, a poskytují tak mnoho různých možností komunikace, včetně zasílání rychlých zpráv (IM), telefonu a hlasových zpráv, videa nebo webových konferencí.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Můžete zobrazit dostupnost ostatních – pomocí značek autora zadaných při spoluvytváření do pole adresy při vytváření e-mailu – přímo z aplikací systému Office prostřednictvím serveru Office Communications Server.Zahrnuto
Můžete odeslat rychlou nebo hlasovou zprávu přímo z aplikací systému Office díky integraci se serverem Office Communications Server. Přejděte na jméno autora nebo vedoucího ve vlastnostech souboru (k dispozici na kartě Informace v zobrazení Backstage). Zobrazí se karta kontaktu a můžete zahájit hlasovou konverzaci nebo konverzaci pomocí zasílání rychlých zpráv.Zahrnuto
Můžete nahrávat a poslouchat nahrávky výslovnosti jmen kdykoli při zjištění přítomnosti pomocí nové karty kontaktu, která zahrnuje nahrávku propojenou s hlasovou schránkou uživatele za účelem zjištění výslovnosti jména.ZahrnutoZahrnuto
Pracovníci oddělení IT mohou konfigurovat upozornění Než odešlete poskytující uživatelům aplikace Outlook 2010 a systému Exchange Server 2010 před kliknutím na tlačítko Odeslat důležité informace, které jim pomohou vyhnout se distribuci zpráv nesprávným příjemcům. Uživatelé mohou být například upozorněni, že se chystají odeslat zprávu mimo organizaci, nebo že použili možnost Odpovědět všem.ZahrnutoZahrnuto
Nyní můžete využívat přepisy hlasové pošty, které jsou odesílány přímo do složky Doručená pošta uživatele společně s nahrávkou. Modul společnosti Microsoft pro převod hlasu na text automaticky přepíše nahrané zprávy na náhled textu.ZahrnutoZahrnuto
Integrovaná správa podnikového obsahu
Zajistěte bezpečný přístup k podnikovým informacím prostřednictvím spolupráce s technologií SharePoint. Tato technologie zahrnuje různé možnosti, například integrovaný pracovní postup dokumentu, inteligentní šablony, které načítají metadata dokumentu, a snadný přístup k mnoha funkcím typu klient-server v zobrazení Backstage.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Můžete zahájit pracovní postupy dokumentů a dokončovat úkoly pracovního postupu z aplikací systému Microsoft Office.Zahrnuto
Můžete zahájit pracovní postupy dokumentů a dokončovat úkoly pracovního postupu z webového prohlížeče.ZahrnutoZahrnuto
Pomocí nového nástroje Výběr spravovaných metadat můžete vybírat termíny pro taxonomie definované organizací i folksonomie definované uživatelem, včetně automatického doplňování a odstraňování nejednoznačností.ZahrnutoZahrnuto
Pomocí nového zobrazení Backstage můžete ukládat dokumenty z aplikací systému Office přímo do služby SharePoint.ZahrnutoZahrnuto
Můžete publikovat prezentace a jednotlivé snímky aplikace PowerPoint 2010 do knihoven snímků pro pozdější použití.Zahrnuto
Procházejte knihovny snímků v aplikaci PowerPoint 2010, vytvářejte nové prezentace z jednotlivých snímků a získávejte aktualizace po změně snímku na serveru.ZahrnutoZahrnuto
Můžete publikovat tabulky do Centra sestav a určit parametry a oprávnění k zobrazení pro tabulky a konkrétní buňky publikované do Centra sestav.Zahrnuto
Můžete zobrazit a používat tabulky publikované do Centra sestav z webového prohlížeče. ZahrnutoZahrnuto
Můžete vytvářet tisknutelné štítky a čárové kódy z metadat a vkládat kódy a štítky do dokumentů systému Microsoft Office.Zahrnuto
Můžete číst, tisknout a aktualizovat existující štítky a kódy v dokumentech systému Microsoft Office.ZahrnutoZahrnuto
Spravované e-mailové složky a zásady uchovávání informací
Můžete využít různé nástroje a funkce, které zdokonalují schopnost organizace dodržovat zásady uchovávání dokumentů – od dostupného vytváření dokumentů po uchovávání e-mailů.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Můžete uživatelům poskytnout sekundární umístění pro ukládání e-mailových zpráv a správu kvóty poštovní schránky pomocí nových online spravovaných složek. Na rozdíl od místních datových souborů aplikace Outlook (PST) lze tyto informace zálohovat a spravovat v systému Exchange Server. Zahrnuto
Využijte zásady uchovávání informací umožňující správcům IT a správcům záznamů poskytnout uživatelům zásady uchovávání informací určující, jak dlouho mají být položky uchovávány. Uživatelé mohou tyto zásady použít u položek a složek, aby zajistili dodržování obecných zásad správy záznamů organizace.Zahrnuto
Integrované elektronické formuláře
Můžete zdokonalit procesy sběru dat prostřednictvím integrace mezi aplikací InfoPath 2010 a dalšími základními aplikacemi a back-end systémy. E-mailové formuláře, zdokonalení od vývojářů, panel informací o dokumentech a bezproblémové přecházení mezi online a offline režimem zvyšují kvalitu shromážděných dat a snižují počet chyb.
Sada Office StandardSada Office Professional Plus
Formuláře aplikace InfoPath můžete rozšířit do internetových prohlížečů a mobilních zařízení pro použití v podnikových pracovních postupech využívajících technologii SharePoint a v dalších oblastech. Návrháři mají také více možností pro vytváření formulářů aplikace InfoPath. Mohou například automaticky generovat formuláře pomocí běžných nebo externích seznamů služby SharePoint.Zahrnuto
Můžete vyplňovat, shromažďovat a uspořádat e-mailové formuláře aplikace InfoPath 2010 v aplikaci Outlook 2007.Zahrnuto
Můžete hostovat integrované, plně přizpůsobitelné formuláře aplikace InfoPath v aplikacích Word 2010, Excel 2010 a PowerPoint 2007.Zahrnuto
Můžete vyplňovat formuláře v programovatelných podoknech úloh.Zahrnuto
Můžete vyplňovat vlastní pole a spouštět vlastní obchodní logiku ve formulářích panelu informací o dokumentech.Zahrnuto