Nejčastější dotazy týkající se karty s kódem Product Key k systému Office

ZobrazitCo je karta s kódem Product Key k systému Microsoft Office?

Karty s kódem Product Key urychlují a usnadňují instalaci. Zákazníci, kteří zakoupí počítač s předinstalovanými sadami systému Office 2010, mohou zakoupit kartu s kódem Product Key k jedné ze tří sad systému Office 2010 a pomocí 25místného kódu Product Key, který je součástí balení, nainstalovat daný software do svého počítače. Balení karty s kódem Product Key neobsahuje disk. Karty s kódem Product Key umožňují pouze jednu aktivaci v jednom počítači.

ZobrazitKde se nachází kód Product Key k systému Office 2010?

Kód Product Key obsahuje 25 znaků a naleznete jej na různých místech podle toho, jakým způsobem jste systém Office 2010 získali.

Tradiční disk

Pokud jste zakoupili systém Office na tradičním disku, měli byste kód Product Key najít uvnitř balení na štítku na kartičce naproti úchytu disku na levé straně obalu disku DVD.

Kód Product Key na tradičním disku

Karta s kódem Product Key

Pokud jste zakoupili kartu s kódem Product Key k systému Office, měli byste kód Product Key najít uvnitř balení na štítku na levé straně obalu.

Kód Product Key na kartě s kódem Product Key

Poznámka: Není-li kód Product Key uveden uvnitř balení, přečtěte si uvnitř balení příslušné pokyny.  Pravděpodobně bude třeba získat kód Product Key z webu www.office.com/getkey.

Online

Pokud jste systém Office zakoupili a stáhli online, měl by být kód Product Key uveden na stránce s potvrzením nebo v e-mailové zprávě, která vám byla poslána po stažení softwaru.

Předinstalován v novém počítači

Pokud jste si koupili nový počítač s předinstalovaným systémem Office, měl výrobce k počítači přiložit médium nebo identifikační kartu produktů společnosti Microsoft s kódem Product Key. Kód Product Key by se měl nacházet na certifikátu pravosti a měl by vypadat takto:

Kód Product Key na certifikátu pravosti

ZobrazitJak karta s kódem Product Key funguje?

Zákazník, který kupuje počítač s předinstalovanou bitovou kopií systému Office 2010, má možnost zakoupit verzi na tradičním disku se systémem Office 2010 nebo novou kartu s kódem Product Key k systému Office 2010. Jestliže zákazník potřebuje pouze jednu instalaci pro jeden předinstalovaný počítač a nepotřebuje či nechce disk DVD, může zakoupit kartu s kódem Product Key. Potom předinstalovanou bitovou kopii nainstaluje a aktivuje pomocí 25místného kódu Product Key, který je součástí balení karty s kódem Product Key. Instalace nevyžaduje žádný disk.

ZobrazitZakoupil(a) jsem kartu s kódem Product Key, ale uvnitř balení není kód Product Key uveden.

Pokud jste zakoupili kartu s kódem Product Key a uvnitř balení není kód Product Key uveden, je nutné 25místný kód Product Key stáhnout. Vyhledejte v balení produktu jedinečný kód PIN, přejděte na web www.office.com/getkey a zadejte kód PIN. Podle online pokynů stáhněte kód Product Key a nainstalujte systém Office 2010.

ZobrazitCo je jediná předinstalovaná bitová kopie systému Office 2010?

Jedinou předinstalovanou bitovou kopii tvoří předinstalovaný software všech tří sad systému Office 2010: Office 2010 pro studenty a domácnosti, Office 2010 pro podnikatele a Office Professional 2010. Předinstalovanou bitovou kopii systému Office 2010 vkládá do nových počítačů řada výrobců. Nabízí jednoduchý způsob, jak zakoupit a používat systém Office s novým počítačem. Zákazníci zakoupí 25místný kód Product Key systému Office 2010 na tradičním disku nebo na nové kartě s kódem Product Key a použijí jej k aktivaci jedné z předinstalovaných sad v počítači.

ZobrazitNa jaký software se vztahují podmínky společnosti Microsoft pro kartu s kódem Product Key?

Pokud má vaše licence označení PKC, řídí se použití softwaru staženého z tohoto webu Licenčními podmínkami pro software společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části týkající se karty s kódem Product Key, a první odstavec této smlouvy se změnil na následující znění:

Tyto licenční podmínky tvoří smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo na základě vašeho místa pobytu jednou z jejích poboček) a vámi. Přečtěte si je prosím. Vztahují se na software, který (i) je stažen z tohoto z tohoto webu a (ii) je uveden na KARTĚ S KÓDEM PRODUCT KEY, kterou jste zakoupili.

ZobrazitFunguje sada Office Professional Academic 2010 s jedinou předinstalovanou bitovou kopií?

Ano. Pomocí kódu Product Key k sadě Office Professional Academic 2010 lze aktivovat jedinou bitovou kopii systému Office 2010.

ZobrazitJak poznám, jestli je systém Office 2010 v počítači předinstalován?

Přejděte do nabídky tlačítka Start systému Windows a zjistěte, zda se v nabídce nachází položka Office 2010. Pokud je položka Office 2010 zobrazena, je systém Office předinstalován. Jestliže položka Microsoft Office 2010 není zobrazena, software předinstalován není.

ZobrazitJaké produkty systému Office jsou k dispozici jako karty s kódem Product Key?

Jako karty s kódem Product Key jsou k dispozici sady Office 2010 pro studenty a domácnosti, Office 2010 pro podnikatele a Office Professional 2010. Někteří obchodníci mohou rovněž nabízet kartu s kódem Product Key k sadě Office Professional Academic 2010.

ZobrazitKteré produkty jsou součástí předinstalované bitové kopie systému Office?

Předinstalovanou bitovou kopii tvoří jediná bitová kopie všech tří prodávaných sad systému Office 2010 – Office 2010 pro studenty a domácnosti, Office 2010 pro podnikatele a Office Professional 2010.

ZobrazitZakoupil(a) jsem kartu s kódem Product Key k systému Office 2010, ale v počítači není systém Office 2010 předinstalován. Jak mám postupovat?

Pokud jste zakoupili kartu s kódem Product Key k systému Office 2010 a v počítači není systém Office 2010 předinstalován, můžete daný software stáhnout. Postupujte následovně:

  1. Vyhledejte 25místný kód Product Key. K instalaci a aktivaci staženého softwaru potřebujete platný kód Product Key systému Office 2010.
  2. Vraťte se na web www.office.com/productkeycard.
  3. Klikněte na tlačítko pro stažení.
  4. Podle online pokynů stáhněte systém Office 2010 a nainstalujte jej.

ZobrazitJak dlouho trvá stažení systému Microsoft Office 2010?

Doba stahování se liší podle umístění a rychlosti připojení k Internetu. Ke stahování souborů je doporučeno používat pouze vysokorychlostní, širokopásmová připojení. Dále jsou uvedeny přibližné doby stahování jednotlivých souborů pro různé rychlosti připojení.

Microsoft Office 2010 pro podnikatele s technologií Klikni a spusť

(600 MB)

Microsoft Office Professional 2010

(800 MB)

Microsoft Project Professional 2010

(232 MB)

Microsoft Visio Premium 2010

(290 MB)

1 Mb/s 88 minut 125 minut 39 minut 48 minut
3 Mb/s 30 minut 47 minut 16 minut 19 minut
6 Mb/s 16 minut 27 minut 11 minut 12 minut

ZobrazitCo je technologie Klikni a spusť?

Technologie Klikni a spusť představuje nový způsob stažení a instalace systému Microsoft Office, který pomocí virtualizace umožňuje používat aplikace systému Office, které jsou přenášeny datovým proudem a zapsány do mezipaměti vašeho počítače. Technologie Klikni a spusť je automaticky použita, pokud rychlost připojení splňuje minimální požadavky.

ZobrazitPři pokusu o stažení systému Office 2010 byl kód Product Key odmítnut. Jak postupovat?

Jestliže nebyl kód Product Key přijat, ověřte, zda jste jej zadali správně s použitím malých a velkých písmen a pomlček. Pokud i nadále systém nemůže ověřit kód Product Key, kontaktujte zákaznickou podporu na webu http://support.microsoft.com/office2010.

ZobrazitLze stáhnout 64bitovou verzi systému Office 2010?

Ano, záloha 64bitového produktu Office 2010 je k dispozici. Většině uživatelů však doporučujeme nainstalovat 32bitovou verzi systému Office 2010. 64bitová instalace produktů Microsoft Office 2010 je určena uživatelům, kteří běžně používají velmi rozsáhlé dokumenty nebo sady dat a potřebují aplikace systému Office 2010 s přístupem k paměti o velikosti více než 2 GB. V 64bitové verzi se mohou vyskytovat technická omezení. K instalaci 64bitové verze produktu Office 2010 musí mít uživatelé v počítači operační systém s podporou 64bitové technologie.

ZobrazitKolik licencí či instalací umožňují karty s kódem Product Key k systému Office?

Každá karta s kódem Product Key umožňuje jednomu uživateli v jednom předinstalovaném počítači aktivovat jednu sadu systému Office 2010.

ZobrazitKolik licencí či instalací umožňuje verze na tradičním disku se systémem Office?

Počet instalací se liší v závislosti na zakoupené sadě systému Office. Disková verze sady Office 2010 pro studenty a domácnosti umožňuje uživateli nainstalovat jednu kopii tohoto softwaru do nejvýše tří počítačů v jedné domácnosti pro nekomerční použití. (Sadu Office 2010 pro studenty a domácnosti nelze používat k žádným komerčním, neziskovým či výdělečným účelům ani v žádné státní organizaci.) Disková verze sad Office 2010 pro podnikatele a Office Professional 2010 umožňuje jednomu uživateli nainstalovat jednu kopii do jednoho počítače a druhou kopii do svého přenosného zařízení, jako je notebook.

ZobrazitLze kartu s kódem Product Key k systému Office instalovat do více počítačů?

Ne. Kartu s kódem Product Key k systému Office lze instalovat pouze do jednoho počítače. V případě potřeby můžete provést přeinstalaci systému Office do stejného počítače, ve kterém byl systém Office původně nainstalován.

ZobrazitJak se systém Office 2010 instaluje?

Jestliže je systém Office 2010 předinstalován, klikněte na nabídku tlačítka Start systému Windows, na položku Office 2010 a potom na možnost Aktivovat. Po zobrazení výzvy zadejte 25místný kód Product Key. Pokud není systém Office předinstalován, je nutné nejprve tento software stáhnout. Po stažení souboru do počítače dvakrát klikněte na stažený soubor, čímž zahájíte instalační proces. Nainstalujte systém Office 2010 a aktivujte jej podle pokynů na obrazovce.

ZobrazitV počítači je předinstalována sada Works a zkušební verze systému Office 2007. Je nutné před stažením systému Office 2010 odinstalovat tuto zkušební verzi?

Ne, sadu Works a zkušební verzi systému Office 2007 není nutné odinstalovat. Během instalačního procesu systém Office 2010 odinstaluje všechny předchozí verze systému Office včetně zkušebních verzí, pokud neprovádíte zákaznickou instalaci.

ZobrazitLze systém Microsoft Office 2010 nainstalovat do netbooku?

Pokud netbook splňuje nezbytné systémové požadavky systému Office 2010, je možné jej nainstalovat do netbooku.

ZobrazitJsou systémové požadavky pro tradiční disk a kartu s kódem Product Key k systému Office stejné?

Ano, systémové požadavky jsou pro tyto produkty stejné.

ZobrazitNa koho se mám obrátit, pokud mám potíže při instalaci nebo aktivaci karty s kódem Product Key k systému Office?

Kontaktujte zákaznickou podporu na webu http://support.microsoft.com/office2010.

ZobrazitJak postupovat v případě, že potřebuji produkt systému Office přeinstalovat?

Pokud potřebujete systém Office přeinstalovat, přejděte na web www.office.com/backup a stáhněte příslušný software.

ZobrazitJak mám postupovat v případě ztráty kódu Product Key k systému Office 2010?

V případě, že kód Product Key k systému Office 2010 nemůžete najít, existují různé možnosti dalších akcí v závislosti na způsobu nákupu systému Office 2010. Jestliže jste systém Office 2010 zakoupili jako elektronické soubory ke stažení v online obchodu, požádejte o kód Product Key příslušný online obchod. Pokud jste systém Office 2010 zakoupili v maloobchodní prodejně, obraťte se na podporu společnosti Microsoft. V případě systému Office 2010 předinstalovaného v počítači vyhledejte kód Product Key v materiálech pro uživatele systému Office, jež byly dodány s počítačem.

ZobrazitZakoupil(a) jsem kartu s kódem Product Key, mohu si objednat záložní disk DVD?

Ano. Pokud jste zakoupili kartu s kódem Product Key k systému Microsoft Office, máte nárok na bezplatné stažení záložní kopie nebo objednání disku DVD za poplatek. Disk DVD bude doručen za 1 až 2 týdny. Chcete-li objednat disk DVD, klikněte na tlačítko pro stažení a postupujte podle online pokynů.

ZobrazitNa koho se mám obrátit, pokud potřebuji pomoci s upgradem na systém Office 2010?

  • V případě dotazů týkajících se nákupů v online obchodech, stahování nebo kódu Product Key kontaktujte online podporu elektronické distribuce softwaru společnosti Microsoft.
  • Pokud jste systém Office 2007 koupili v maloobchodě a požadujete technickou pomoc (zahrnující instalaci a odinstalaci softwaru, aktivaci produktu a používání produktu), kontaktujte podporu společnosti Microsoft.
  • Pokud jste koupili počítač s předinstalovaným systémem Office 2010 a požadujete technickou pomoc (zahrnující instalaci a odinstalaci softwaru, aktivaci produktu a používání produktu), obraťte se na výrobce počítače.

en-us

Začátek stránky Začátek stránky