Časově omezená nabídka z programu nasazení Office 365 FastTrack: ušetřete si náklady a urychlete si nasazení.
Office 365

Přejděte snadno a rychle na Office 365

Po omezenou dobu mají zákazníci služeb Office 365 možnost ušetřit tisíce dolarů na jejich nasazení.

Časově omezená nabídka

Kupte si v době od září 2013 do června 2014 minimálně 150 opravňujících licencí na Office 3651 a my vám pomůžeme urychlit nasazení Office 365 – tím, že investujeme do aktivit nasazení v rámci kroku 2 programu Office 365 FastTrack s partnery Cloud Deployment Partner a divizí Microsoft Consulting Services.

Čím víc licencí si koupíte, tím větší je naše investice do vašeho nasazení

V rámci nabídky na nasazení Office 365 přispěje Microsoft na vaše úspěšné nasazení těmito částkami:

Počet způsobilých licencí na Office 365 Investice do nasazení zaplacená partnerům2
1 000 nebo víc 20 000 USD
250–999 12 000 USD
150–249 5 000 USD

Získejte zkušenosti partnerů, které vám pomůžou s nasazením

Nabídka nasazení Office 365 vám pomůže snížit náklady na aktivity související s nasazením, které provádějí partneři v rámci kroku 2 programu Office 365 FastTrack. Jde například o tyto aktivity:

  • Migrace prováděná IT oddělením
  • Doména zákazníka
  • Synchronizace adresáře
  • Synchronizace hesla
  • Migrace prováděné správcem

Jak nabídka funguje

Když si v době od září 2013 do června 2014 koupíte minimálně 150 licencí na Office 365 Exchange Online nebo Office 365 Enterprise, pomůžeme vám urychlit nasazení pomocí metodologie kroku 2 programu FastTrack. Investice do nasazení se uhradí přímo způsobilému partnerovi Cloud Deployment Partner nebo divizi Microsoft Consulting Services.

Díky nové metodologii nasazení Microsoft FastTrack budete moct začít službu používat už během několika hodin, dokážete ji nasadit během několika dní a nové funkce budete moct přidávat podle svých časových možností řádově v týdnech. Další informace o programu FastTrack a metodologii nasazení Office 365 ve třech krocích

Jak začít

  1. Přečtěte si podrobnosti o nabídce nasazení Office 365, včetně Podmínek a ujednání.
  2. Kupte si minimálně 150 licencí plánu Office 365 Enterprise nebo Office 365 Exchange Online. Přidejte si licence do košíku a dokončete nákup. Porovnání plánů
  3. Vyberte si partnera pro nasazení.
1 Tato nabídka je vhodná pro nový tarif Office 365 Enterprise nebo licence Exchange Online a je dostupná komerčním a vládním zákazníkům ve všech zemích, kde jsou služby Office 365 dostupné. Zákazníci si musí koupit minimálně 150 nových licencí v době od 1. září 2013 do 30. června 2014, kdy je nabídka platná. Tuto investici Microsoft zaplatí přímo partnerovi Cloud Deployment Partner, který bude oprávněné licence nasazovat, nebo divizi Microsoft Consulting Services. Na nabídku mají nárok i zákazníci s multilicencemi. Podrobnosti se dozvíte od Microsoftu nebo od zástupce partnera.
2 Všechny částky investicí jsou uváděné v amerických dolarech (USD). Ekvivalentní částky v místní měně vycházejí ze zveřejněných směnných kurzů společnosti Microsoft.