Kontinuita služeb

Bezpečné, zabezpečené a vysoce dostupné.

Kontinuita služeb
 • Naše schopnost poskytování vysoce dostupné služby vychází z mnohaletých zkušeností při vytváření podnikových řešení a provozování online služeb. Kombinujeme robustní stavbu umožňující obnovu, nepřetržité učení a stálou komunikaci, abychom dokázali poskytovat vysoce kvalitní službu a příjemné prostředí pro zákazníky.

  Nabízíme taky finanční záruku na 99,9% dostupnost, abyste si mohli dopřát pocit klidu.

  Poslední celosvětové doby provozu:

  2012 2013
  99.98% 99.97% 99.94% 99.97% 99.96% 99.98%
  3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

  Podrobnosti najdete na blogu: Cloudové služby, kterým můžete věřit: dostupnost Office 365

  Principy dosažení vysoké dostupnosti:

  • Fyzická redundance na úrovni serverů, datacenter a služeb
  • Datová redundance s robustními funkcemi převzetí služeb při selhání
  • Funkční redundance s offline funkčností
  • Aktivní vyrovnávání zatížení
  • Automatické převzetí služeb při selhání s lidskou obsluhou v záloze
  • Testování zotavení v chybných doménách
  • Distribuované služby, jako Exchange Online, SharePoint Online a Lync Online omezují rozsah a dopad selhání některé komponenty
  • Adresářová data jsou replikovaná mezi službami komponent a umožňují v případě chyby jednotlivé služby vzájemně izolovat
  • Zjednodušený provoz a nasazení
  • Interní sledování nastavené ke spuštění automatického obnovení
  • Monitorování zvnějšku dovnitř spouští výstrahy v případě incidentů
  • Rozsáhlá diagnostika zajišťuje protokolování, auditování a podrobné trasování
  • Standardizace hardwaru omezuje složitost izolace problémů
  • Plně automatizované modely nasazení, které zjednodušují nasazení víc než kdykoli dřív
  • Standardní integrovaný mechanismus správy
  • Kroky automatického obnovení s nepřetržitou telefonickou podporou
  • Tým odborníků z různých oblastí na telefonu je zárukou rychlé reakce a řešení
  • Neustálé zdokonalování na základě zkušeností týmů na telefonu
  • Pokud dojde k incidentu, provádíme bez ohledu na velikost jeho dopadu pokaždé důkladnou revizi po vyřešení incidentu
  • Naše revize po vyřešení incidentu obsahuje analýzu situace, která nastala, naši reakci a plán, jak takovéto situaci předejít v budoucnu
  • V případě, že vaše organizace byla zasažená servisním incidentem, seznámíme vás s výsledky revize po vyřešení incidentu
  • Transparentnost vyžaduje stálou komunikaci, hlavně když službu používáte
  • Máme celou řadu komunikačních kanálů, třeba e-mail, informační kanály RSS a velice důležitý a relevantní Řídicí panel stavu služeb
  Stálá komunikace

  Řídicí panel stavu služeb Office 365 obsahuje přehled stavu služeb pro vaši konkrétní organizaci. Jako zákazník Office 365 máte k dispozici podrobný přehled o dostupnosti služeb relevantní pro vaši organizaci. Náš řídicí panel stavu služeb poskytuje komplexní přehled o vašich službách, protože zobrazuje jejich aktuální stav a dokonce i to, kdy potřebujete obnovit licence.

 • Centrum zabezpečení Office 365