Aktivace aplikací systému Microsoft Office

Následující informace vám pomohou při aktivaci aplikací systému Microsoft Office 2010. Potřebujete-li informace o odstraňování potíží, navštivte web Nápověda a podpora společnosti Microsoft.

V tomto článku


Co je aktivace?

Chcete-li nadále používat všechny funkce produktu, je třeba jej aktivovat. Aktivace produktu společnosti Microsoft představuje technologii sloužící k ochraně proti softwarové kriminalitě (v angličtině), která je navržena tak, aby ověřovala, zda jsou licence softwarových produktů oprávněné.

Princip aktivace spočívá v ověření, zda se kód Product Key, který musíte zadat při instalaci produktu, nepoužívá ve více osobních počítačích, než povoluje softwarová licence.

Začátek stránky Začátek stránky

Jak lze aktivovat aplikace systému Microsoft Office?

Když poprvé spustíte aplikaci systému Office, zobrazí se výzva k zadání kódu Product Key, pokud jste tak již neučinili při instalaci.

Aktivace prostřednictvím Internetu nebo telefonu

Po zadání platného kódu Product Key se automaticky spustí Průvodce aktivací, který nabízí dvě možnosti, jak pokračovat:

 • Aktivace po Internetu:     Průvodce aktivací prostřednictvím internetového připojení automaticky kontaktuje licenční servery společnosti Microsoft. Jestliže použijete platný kód Product Key, u kterého nebylo dosaženo povoleného počtu instalací, je váš produkt okamžitě aktivován.

V případě aktivace přes Internet je společnosti Microsoft odesláno ID vašeho produktu (odvozené od instalačního kódu Product Key). Zpět do počítače je odeslána odpověď (ID potvrzení), kterou je produkt aktivován. Pokud se rozhodnete pro aktivaci produktu přes Internet, ale dosud nejste připojeni, průvodce vás upozorní, že připojení není k dispozici.

 • Aktivace po telefonu:     Můžete zavolat do střediska pro aktivaci produktů a aktivovat svůj produkt telefonicky s pomocí zástupce oddělení služeb zákazníkům.

 Důležité   Čísla středisek pro aktivaci produktů nejsou v tomto článku uvedena, protože je jich mnoho a správné číslo v konkrétním případě závisí na několika faktorech. Software společnosti Microsoft lze získat v rámci různých licencí, například individuálních maloobchodních licencí, licencí od výrobců OEM a hromadných licencí. Telefonní čísla se liší podle licence produktu a země či oblasti. Chcete-li zavolat do střediska pro aktivaci produktů společnosti Microsoft, použijte telefonní číslo uvedené v kroku 2 Průvodce aktivací.

Aktivace po telefonu může trvat déle než aktivace po Internetu. Během telefonátu byste měli být u svého počítače a mít k dispozici kód Product Key softwaru.

 1. V Průvodci aktivací vyberte zemi nebo oblast, ve které žijete a ve které se chystáte produkt používat.

V Průvodci je k dispozici jedno nebo více telefonních čísel.

 1. Zavolejte do centra pro aktivaci produktů.

Zástupce oddělení služeb zákazníkům se vás zeptá na ID instalace (zobrazené na obrazovce) a další relevantní informace. Po ověření ID instalace obdržíte ID potvrzení.

 1. ID potvrzení zadejte v Průvodci aktivací do polí v dolní části obrazovky a stiskněte klávesu ENTER.

 Poznámky 

 • Aktivace po telefonu není k dispozici u zkušebních verzí a verzí na základě předplatného.
 • Neslyšícím či sluchově postiženým uživatelům nabízí společnost Microsoft služby textového telefonu (TT/TTY). Nacházíte-li se ve Spojených státech, zavolejte pomocí modemu TT/TTY na telefonní číslo (800) 718 1599. Mimo Spojené státy zavolejte pomocí modemu TT/TTY na číslo (716) 871 6859. Služby textového telefonu jsou k dispozici pouze v angličtině.

Začátek stránky Začátek stránky

Jak lze produkt aktivovat později?

Jestliže nechcete svou kopii softwaru aktivovat při instalaci, můžete to provést později.

Pokud máte s aktivací potíže, obraťte se na zástupce oddělení služeb zákazníkům na telefonním čísle, které je uvedeno v průvodci.

 Poznámka   Telefonická podpora není k dispozici u zkušebních verzí a verzí na základě předplatného, takže u těchto verzí nebude v průvodci telefonní číslo uvedeno.

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Klikněte na tlačítko Nápověda a potom na tlačítko Aktivovat kód Product Key.
 2. Postupujte podle pokynů v Průvodci aktivací.
 3. Po dokončení průvodce ukončete aplikaci systému Office a restartujte ji.

 Poznámka   Pokud kliknete na tlačítko Aktivovat kód Product Key znovu před ukončením a restartováním aplikace systému Office, zobrazí se zpráva s informací Tento produkt je již aktivován.

 1. Opakujte kroky 1 až 4 pro všechna tlačítka Aktivovat kód Product Key, která se zobrazí.

Začátek stránky Začátek stránky

Jak lze poznat, zda je software již aktivován?

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. Klikněte na tlačítko Nápověda.
  • Pokud se tlačítko Aktivovat kód Product Key nezobrazí, byl software aktivován.
  • Jestliže se tlačítko Aktivovat kód Product Key zobrazí, software aktivován nebyl. Je třeba postupovat podle pokynů v části Jak lze produkt aktivovat později.

Začátek stránky Začátek stránky

Co je verze na základě předplatného?

Verze na základě předplatného představuje plně funkční produkt, který lze používat po omezenou dobu a následně obnovit pomocí nového kódu Product Key. Pokud verzi na základě předplatného neobnovíte, spustí se v režimu omezené funkčnosti.

Začátek stránky Začátek stránky

Kdy lze obnovit verzi na základě předplatného?

Jakmile nastane čas obnovit předplacenou verzi, budete při spuštění produktu vyzváni k obnovení. Předplatné můžete obnovit kdykoli během posledního měsíce před jeho vypršením. Obvykle obdržíte od společnosti Microsoft nebo od autorizovaného prodejce nový kód Product Key. Při obnovování verze na základě předplatného máte rovněž možnost přejít na plnou verzi nezaloženou na předplatném, kterou není třeba obnovovat na konci každého období. Při instalaci plného produktu budete vyzváni k zadání kódu Product Key, který již máte nebo se chystáte zakoupit online.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, Visio 2010, Word 2010