Změna výchozího jazyka pro aplikace Office

Microsoft Office používá k určení výchozího jazyka pro aplikace Office výchozí jazyk zadávání v operačním systému Windows. Chcete-li výchozí jazyk aplikací Office změnit, je nutné změnit výchozí jazyk zadávání v operačním systému Windows a potom změnit výchozí jazyk pro úpravy v Office. Jestliže je například výchozí jazyk zadávání v operačním systému Windows nastaven na japonštinu, bude výchozím jazykem pro všechny aplikace Office také japonština. Výchozí jazyk pro úpravy, zobrazení, nápovědu a popisy ovládacích prvků však lze v Microsoft Office změnit na jiný, například na francouzštinu nebo angličtinu.

Nastavení výchozího jazyka zadávání znaků

Ve Windows 8 (platí pro Office 2007, 2010, a 2013)

 1. Na panelu Ovládací tlačítka vyhledejte v Ovládacích panelechAplikace.
 2. Klikněte na Změnit metody zadávání znaků v části Hodiny, jazyk a oblast.
 3. Nový jazyk přidejte kliknutím na Přidat jazyk.
 4. U jazyka, který už máte nainstalovaný, můžete taky kliknout na Možnosti a pak na Přidat metodu zadávání znaků.

Podle pokynů uvedených v části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office můžete zapnout specifické možnosti pro výchozí jazyk v Microsoft Office.

Ve Windows 7 (platí pro Office 2007, 2010, a 2013)

 1. Klikněte na Start a pak na Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte v části Oblast a jazyk na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.
 3. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na tlačítko Změnit klávesnice.
 4. V dialogovém okně Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte ve skupinovém rámečku Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete používat jako výchozí, a potom přejděte k části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office.

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 1. V části Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.
 2. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.
 3. Zaškrtněte políčko pro klávesnici nebo editor IME (Editor IME: Program, který do aplikací zadává text ve východoasijském jazyce (tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, japonštině nebo korejštině) tím, že převádí úhozy na klávesnici na složité východoasijské znaky. Editor IME je považován za alternativní typ rozložení klávesnice.), které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko OK. Jazyk bude přidán do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

Pokud chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

 1. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Podle pokynů uvedených v části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office můžete zapnout specifické možnosti pro výchozí jazyk v Microsoft Office.

Začátek stránky Začátek stránky

Ve Windows Vista (platí pro Office 2007 a 2010)

 1. Klikněte na Start a pak na Ovládací panely.
 2. V části Hodiny, jazyk a oblast klikněte na položku Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání.

 Poznámka    V klasickém zobrazení poklikejte na panel Místní a jazykové nastavení a klikněte na kartu Klávesnice a jazyky.

 1. V dialogu Místní a jazykové nastavení klikněte na kartě Klávesnice a jazyky na Změnit klávesnice.
 2. V dialogovém okně Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte ve skupinovém rámečku Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete používat jako výchozí, a potom přejděte k části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office.

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uveden, proveďte kroky 5 až 8.

 Poznámka    Výchozí jazyk, který vyberete, bude použitý pro všechny aplikace v počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 1. V části Instalované služby klikněte na tlačítko Přidat.
 2. Rozbalte jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, a potom rozbalte položku Klávesnice.
 3. Zaškrtněte políčko pro klávesnici nebo editor IME (Editor IME: Program, který do aplikací zadává text ve východoasijském jazyce (tradiční čínštině, zjednodušené čínštině, japonštině nebo korejštině) tím, že převádí úhozy na klávesnici na složité východoasijské znaky. Editor IME je považován za alternativní typ rozložení klávesnice.), které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko OK. Jazyk bude přidán do seznamu Výchozí jazyk zadávání.

Pokud chcete zobrazit náhled rozložení klávesnice, klikněte na Náhled.

 1. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Podle pokynů uvedených v části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office můžete zapnout specifické možnosti pro výchozí jazyk v Microsoft Office.

Začátek stránky Začátek stránky

Ve Windows XP (platí pro Office 2007 a 2010)

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klikněte na položku Ovládací panely.
 2. Klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom klikněte na odkaz Místní a jazykové nastavení.

 Poznámka    V klasickém zobrazení poklikejte na panel Místní a jazykové nastavení.

 1. V dialogovém okně Místní a jazykové nastavení klikněte na kartu Jazyky a pak ve skupinovém rámečku Jazyky a služby pro zpracování textu klikněte na tlačítko Podrobnosti.
 2. V dialogovém okně Textové služby a vstupní jazyky klikněte v seznamu Výchozí jazyk zadávání na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Pokud jazyk, který chcete použít jako výchozí jazyk zadávání, není v seznamu uvedený, proveďte kroky 5 až 7.

 Poznámka    Výchozí jazyk, který vyberete, bude použitý pro všechny aplikace v počítači, které toto nastavení používají, včetně programů jiných společností.

 1. V části Instalované služby klikněte na Přidat.
 2. V dialogovém okně Přidat jazyk klikněte na požadovaný jazyk v seznamu Jazyk a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. V seznamu Výchozí jazyk zadávání klikněte na jazyk, který chcete použít jako výchozí.

Podle pokynů uvedených v části Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v systému Office můžete zapnout specifické možnosti pro výchozí jazyk v Microsoft Office.

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení výchozího jazyka pro úpravy v Office

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Office, třeba Word.
 2. Klikněte na Soubor > Možnosti > Jazyk.
 3. V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office vyberte v části Zvolit jazyky pro úpravy jazyk pro úpravy, který chcete použít, klikněte na název jazyka, který chcete použít jako výchozí, a potom klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
 4. Po změně výchozího jazyka pro úpravy je třeba ukončit všechny aplikace Office a pak je znovu spustit, aby se změna projevila.


 Poznámky 

 • Pokud není z nějakého důvodu požadovaný výchozí jazyk pro zobrazení nebo nápovědu k dispozici, použije systém Microsoft Office další dostupný jazyk v seznamu.
 • Není-li požadovaný jazyk uveden v seznamu, pravděpodobně bude třeba kliknout na položku Přidat další jazyky pro úpravy a přidat další jazykové služby.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2013, InfoPath 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio Professional 2013, Visio 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007