Změna preferovaného pravopisu slov pomocí slovníků vyloučených položek

V několika následujících situacích je užitečné mít možnost vynutit označení slova kontrolou pravopisu jako chybného, i když je v hlavním slovníku uvedeno jako správné.

  • Obscénní nebo jinak nevhodná slova:     Při práci na prezentaci v aplikaci Microsoft PowerPoint omylem napíšete prsy namísto prsty.
  • Pravidla stylu, která vy nebo vaše oddělení chcete dodržovat:     Například universální je správně napsané slovo, ale stylové směrnice vašeho oddělení vyžadují, aby se slovo psalo ve tvaru univerzální.

Jak slovník vyloučených položek ovlivňuje kontrolu pravopisu

Po přidání slova do slovníku vyloučených položek bude při každé kontrole pravopisu platit následující:

  • Slovo bude označeno jako chybné.
  • Slovo nebude nabízeno jako oprava chybně napsaného slova.

 Poznámka    Získejte informace o přidávání slov do vlastních slovníků kontroly pravopisu.

Vyhledání a změna slovníku vyloučených položek pro určitý jazyk

Informace o tom, jak lze slovník vyloučených položek upravovat, najdete v článku Označení konkrétních slov za slova s chybným pravopisem pomocí slovníků vyloučených položek.

 
 
Platí pro:
Office 2010