Uložení souboru do knihovny služby SharePoint

Soubory systému Microsoft Office 2010 můžete snadno uložit přímo do knihovny služby Microsoft SharePoint (rovnou ze souboru) anebo do pracovního prostoru služby SharePoint k pozdější synchronizaci.

Knihovny služby SharePoint představují umístění na webu služby SharePoint, kde můžete uchovávat a spravovat soubory sdílené se členy týmu. Jakmile přidáte soubory do knihovny, budou je ostatní členové týmu v závislosti na svých oprávněních moci číst nebo upravovat. Další informace o funkcích serveru SharePoint Server 2010 naleznete v tématu Začínáme se serverem SharePoint Server 2010.

Pracovní prostor služby SharePoint je kopie webu služby SharePoint nebo vybraných částí, které jste stáhli do svého počítače, abyste je mohli používat offline. Synchronizace pracovního prostoru s webem služby SharePoint vám umožňuje odeslat na server dokumenty, se kterými jste pracovali offline, a také stáhnout soubory aktualizované ostatními členy týmu. Další informace o pracovních prostorech služby SharePoint a dalších nástrojích pro sdílení souborů naleznete v tématu Základní informace: Pracovní prostory aplikace SharePoint Workspace 2010.

V tomto článku


Uložení souboru do knihovny služby SharePoint

Kterou aplikaci systému Office 2010 používáte?


Access

Databázi aplikace Access 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a publikovat a potom na možnost Uložit databázi jako nebo Uložit objekt jako.
 3. V části Upřesnit vyberte možnost SharePoint a potom klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Excel

Tabulku nebo sešit aplikace Excel 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

InfoPath

Formulář aplikace InfoPath 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

OneNote

Stránku, oddíl nebo poznámkový blok aplikace OneNote 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na možnost Uložit jako.
 3. V části Uložit aktuální vyberte možnost Stránka, Oddíl nebo Poznámkový blok.
 4. Vyberte formát, ve kterém má být soubor uložen, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 5. V dialogovém okně Uložit jako najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Outlook

Položku aplikace Outlook 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Vyberte nebo otevřete položku, kterou chcete uložit.
 2. Klikněte na kartu Soubor.
 3. Klikněte na možnost Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

Prezentaci aplikace PowerPoint 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Project

Projekt aplikace Project 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Publisher

Publikaci aplikace Publisher 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na možnost Uložit jako.
 3. V dialogovém okně Uložit jako najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

Výkres aplikace Visio 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

Dokument aplikace Word 2010 uložíte do knihovny služby SharePoint následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. Klikněte na položku Uložit a odeslat a potom na možnost Uložit na web služby SharePoint.
 3. Najděte umístění na serveru SharePoint, kam chcete soubor uložit, a klikněte na tlačítko Uložit jako.
 4. V dialogovém okně Uložit jako klikněte na tlačítko Uložit.

 Poznámka    Další informace o dialogovém okně Uložit jako naleznete v tématu Uložit jako.

Začátek stránky Začátek stránky

Uložení souboru do pracovního prostoru služby SharePoint

Dokumenty můžete přidávat do knihoven služby SharePoint v pracovním prostoru služby SharePoint, který jste synchronizovali z webu služby SharePoint do svého počítače. Tyto dokumenty budou automaticky synchronizovány na web služby SharePoint při vašem příštím připojení k serveru.

Nové nebo existující dokumenty přidáte do knihovny služby SharePoint v pracovním prostoru služby SharePoint takto:

 1. Otevřete pracovní prostor služby SharePoint.
 2. Vyberte knihovnu služby SharePoint, do které chcete přidat nový nebo stávající dokument.
 3. Chcete-li přidat nový dokument, klikněte na kartu Domů, klikněte na položku Nový dokument a potom klikněte na požadovaný typ dokumentu.
 4. Chcete-li přidat dokument ze systému souborů, klikněte na kartu Domů, klikněte na položku Přidat dokumenty, vyberte požadovaný dokument a klikněte na tlačítko Otevřít.

Další informace o pracovních prostorech služby SharePoint naleznete v tématu Synchronizace obsahu v pracovním prostoru služby SharePoint.

Související odkazy

Vlastní nastavení seznamu naposledy navštívených míst

Uložit jako

Microsoft Office 2010 Upload Center

Začínáme se serverem SharePoint Server 2010

 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010