Propojení s daty systému SQL Server

S daty uloženými na serveru SQL Server se dá pracovat tak, že je propojíte nebo importujete do databáze Accessu. Propojení je lepší volbou v případě, kdy data sdílíte s dalšími osobami, protože jsou uložená v jednom centrálním úložišti a vy tak můžete zobrazit aktuální hodnoty dat, přidávat nebo upravovat záznamy a spouštět dotazy a sestavy v Accessu.

 Poznámka    Tento článek se nevztahuje na aplikace pro Access – typ databáze navržený pomocí Accessu a publikovaný online. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Krok 1: Příprava na propojení

 1. Vyhledejte databázi systému SQL Server, kterou chcete připojit. Informace o připojení si v případě potřeby vyžádejte od správce databáze.
 2. Určete tabulky a zobrazení, ke kterým chcete v databázi SQL vytvořit propojení. V rámci jedné operace lze vytvořit propojení k několika objektům.

Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

 • Access podporuje nejvíce 255 polí v tabulce, takže propojená tabulka bude obsahovat pouze prvních 255 polí propojeného objektu.
 • Sloupce, které jsou v tabulce SQL Serveru určené jen pro čtení, budou určené jen pro čtení taky v Accessu
 1. Postup vytvoření propojené tabulky v nové databázi: Klikněte na Soubor > Nový > Prázdná databáze. Pokud chcete vytvořit propojené tabulky ve stávající databázi Accessu, zkontrolujte, jestli máte nezbytná oprávnění pro přidávání dat do databáze.

 Poznámka    Propojená tabulka ve stávající databázi Accessu bude mít stejný název jako zdrojový objekt. Pokud již tabulka s tímto názvem existuje, bude k názvu nové tabulky přidána číslice „1“  – například Kontakty1. (A pokud by již existovala tabulka Kontakty1, Access vytvoří tabulku Kontakty2 atd.)

Krok 2: Propojení dat

Při propojení tabulky nebo zobrazení v databázi systému SQL Server vytvoří Access novou tabulku (označovanou jako propojená tabulka), do které se promítne struktura a obsah zdrojové tabulky. Data pak můžete měnit buď v systému SQL Server, nebo v zobrazení Datový list či Formulář v Accessu. Změny dat, které provedete na jednom místě, se projeví na druhém. Jakékoli strukturální změny propojených tabulek, například odebrání nebo změna sloupců, je však nutné provést v databázi systému SQL Server, ne v Accessu.

 1. Otevřete cílovou databázi Accessu.
 2. Na kartě Externí data klikněte na Databáze ODBC.
 3. Klikněte na Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky > OK a postupujte podle pokynů v průvodci. Pokud už v dialogovém okně Vybrat zdroj dat existuje soubor .dsn, který chcete použít, klikněte v seznamu na tento soubor.

ZobrazitVytvoření nového souboru .dsn:

V seznamu Vybrat zdroj dat klikněte na Nový > SQL Server > Další.

 1. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na Procházet.

 Poznámka    U složky, do které chcete soubor DSN uložit, musíte mít oprávnění k zápisu.

 1. Klikněte na Další, zkontrolujte souhrnné informace a klikněte na Dokončit.

Postupujte podle pokynů v průvodci Vytvořit nový zdroj dat pro server SQL Server.


 1. Klikněte na OK a v části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, které chcete importovat. Pak klikněte na tlačítko OK.

Když se zobrazí dialogové okno Volba jedinečného identifikátoru záznamu, nebyla Access schopen určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku zdrojových dat. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

Po dokončení propojení uvidíte novou propojenou tabulku (nebo tabulky) v navigačním podokně.

Použití nejnovější struktury objektu SQL Serveru

Při otevření propojené tabulky nebo zdrojového objektu se zobrazí nejnovější data. Strukturální změny provedené u objektu SQL Serveru se však v propojené tabulce neprojevují automaticky, musíte propojenou tabulku aktualizovat.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Správce propojených tabulek v místní nabídce.
 2. Zaškrtněte políčko vedle každé propojené tabulky, kterou chcete aktualizovat, nebo kliknutím na možnost Vybrat vše vyberte všechny propojené tabulky.
 3. Klikněte na OK > Zavřít.

 Poznámka    Datové typy Accessu jsou jiné než datové typy SQL Serveru, a proto si Access pro každý sloupec zvolí nejbližší odpovídající datový typ. Přiřazené datové typy můžete v Accessu jen číst, nemůžete je změnit.

Další informace najdete v článku o způsobech sdílení databáze Access v klientských počítačích.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2013