Přizpůsobení zobrazení vytvořením makra uživatelského rozhraní

S makry rozhraní můžete provádět akce, jako je otevření nového zobrazení, použití filtru nebo vytvoření nového záznamu. Existují dva typy: vložená makra uživatelského rozhraní, která se připojují přímo k objektům uživatelského rozhraní, jako jsou příkazová tlačítka, pole se seznamem nebo objekt tlačítka na panelu akcí, a samostatná makra uživatelského rozhraní obsažená v objektech makra.

Aby nedošlo k duplikování kódu, znovu použijte samostatná makra uživatelského rozhraní vyvoláním z ostatních maker. Samostatná makra najdete v navigačním podokně v části Makra, ale nemůžete je spouštět přímo odsud. Ke spuštění samostatného makra z vloženého makra uživatelského rozhraní použijte akci SpustitMakro.

Vytvoření vloženého makra uživatelského rozhraní

Vložená makra uživatelského rozhraní se spouštějí, když v zobrazení nastane konkrétní událost, jako je kliknutí na tlačítko, výběr položky z pole se seznamem nebo načtení zobrazení. Makra se stanou součástí zobrazení nebo ovládacího prvku, ve kterých jsou vložená.

Při následujících událostech můžete připojit makro uživatelského rozhraní do ovládacího prvku nebo zobrazení.

Typ události Kdy nastane
Po aktualizaci Nastane poté, co zadáte data do ovládacího prvku nebo vyberete položku v ovládacím prvku seznamu.
Při kliknutí Nastane při výběru ovládacího prvku.
Při události Current Nastane, když uživatel přejde na jiný záznam v zobrazení.
Při zavedení Nastane při otevření zobrazení.

A tady jsou události, které podporuje každý ovládací prvek:

Typ ovládacího prvku nebo objektu Podporované události
Tlačítko na panelu Akce Při kliknutí
Automatické dokončování Po aktualizaci, Při kliknutí
Tlačítko Při kliknutí
Zaškrtávací políčko Po aktualizaci
Pole se seznamem Po aktualizaci
Hypertextový odkaz Po aktualizaci, Při kliknutí
Obrázek Při kliknutí
Popisek Při kliknutí
Víceřádkové textové pole Po aktualizaci, Při kliknutí
Textové pole Po aktualizaci, Při kliknutí
Zobrazení Při události Current, Při zavedení

Postup pro vytvoření vloženého makra uživatelského rozhraní:

  1. Vyberte ovládací prvek, do kterého chcete vložit makro.
  2. Klikněte na tlačítko Akce. Access otevře dialogové okno Akce pro vlastní akci.

Tlačítko Akce pro příkazové tlačítko v zobrazení

  1. Klikněte na událost, ke které chcete makro připojit.
    Access zobrazí prázdné makro v návrhovém zobrazení maker a můžete začít přidávat akce.

Vytvoření samostatného makra uživatelského rozhraní

  1. Klikněte na Domů > Upřesnit > Makro.

Access zobrazí prázdné makro v návrhovém zobrazení maker a můžete začít přidávat akce.

  1. Klikněte na Uložit. Do pole Název makra zadejte název makra a klikněte na OK.

Tipy k vytvoření makra uživatelského rozhraní

Tyto tipy by vám měly pomoct zjednodušit proces.

  • K odkazování na pole v makru použijte formát [NázevTabulky].[NázevPole]. Použijte například formát [Úkoly].[TermínSplnění] k odkazování na pole Termín splnění a [Úkoly].[Stav] k odkazování na pole Stav.
  • Před vytvořením vloženého makra uživatelského rozhraní si poznamenejte názvy tabulek, polí a ovládacích prvků, které budete používat, protože při práci nebudete mít možnost přepínat na jiné karty.
  • Často ukládejte.
 
 
Platí pro:
Access 2013