Podrobné pokyny: Příprava počítače k psaní a úpravám textu v jiném jazyce

Tento článek je určen uživatelům, kteří chtějí psát a upravovat text v jiném jazyce a kteří poprvé nastavují svůj počítač. Kroky v tomto článku vás provedou všemi aspekty, které je třeba vzít v úvahu při konfiguraci aplikací systému Microsoft Office 2010 tak, aby podporovaly psaní a úpravy v jiném jazyce.

Pokud již umíte zadávat a upravovat text v jiném jazyce, ale máte jiné dotazy, vyhledejte informace v oddílu Další informace.

 Tip   Doporučujeme vytisknout tuto stránku a používat ji jako kontrolní seznam při provádění jednotlivých kroků.

Co chcete udělat?


Příprava počítače

V závislosti na jednom nebo více jazycích, které chcete použít, dále na jazyce systému Office 2010 a případných jazykových sadách nainstalovaných v počítači možná postačí, když provedete pouze dva kroky uvedené v následujícím oddílu, aniž by byly nutné volitelné kroky.

Jestliže používáte aplikaci Outlook Express 6.0 a máte potíže s kontrolou pravopisu, vyhledejte informace v tématu Potíže s kontrolou pravopisu v aplikaci Outlook Express 6.0. Chcete-li zkontrolovat pravopis a gramatiku v jiném jazyce, vyhledejte informace v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Kroky Informace o postupu naleznete v tématu
Krok 1    

Určete, zda pro zamýšlenou činnost potřebujete sadu Microsoft Office Language Pack.

Pokud jazykovou sadu systému Office nepotřebujete nebo jste již nainstalovali jazykovou sadu systému Office pro jazyk, který chcete použít, přejděte na Krok 2 Povolení rozložení klávesnice v systému Windows.

Určení, zda potřebujete jazykovou sadu, jazykovou sadu rozhraní nebo sadu pro kontrolu pravopisu a gramatiky

Volitelné:     V případě potřeby zakupte sadu Microsoft Office Language Pack.

 Poznámka   Chcete-li nainstalovat jazykovou sadu systému Office do počítače, jehož vlastníkem je společnost, pro kterou pracujete, obraťte se na správce IT a ověřte, zda společnost má pro jazykové sady systému Office, které chcete nainstalovat, licenci lokality.

Zakoupení jedné jazykové sady systému Office
Volitelné:     Nainstalujte sadu Microsoft Office Language Pack. Zakoupení, instalace, konfigurace nebo odinstalace sady Microsoft Office Language Pack
Krok 2     Zadejte svůj výchozí jazyk pro úpravy, zobrazení a nápovědu pro aplikace systému Microsoft Office. Nastavení jazykových preferencí pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu

Volitelné:     Povolte rozložení klávesnice (znaky jazyka a symboly zadávané pomocí kláves na klávesnici).

Tento krok proveďte, chcete-li vykonávat některou z následujících činností:

  • Psát v jazyce, jehož abeceda není založena na latince, jako je arabština, čínština, řečtina, japonština, korejština nebo ruština.
  • Psát v různých jazycích, například němčině a španělštině, latinkou pomocí příslušných národních rozložení klávesnice.
Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky

 Tip   Můžete přepínat mezi různými jazyky během psaní.

Přepínání mezi různými jazyky při psaní

Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

V této tabulce jsou uvedeny běžné činnosti, které budete pravděpodobně provádět při psaní a úpravách textu v jiném jazyce.

Povolení použití jiných jazyků v systému Windows Informace o postupu naleznete v tématu
Povolení rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete použít Povolení rozložení klávesnice pro různé jazyky
Změna výchozího jazyka (a slovníku) pro aplikace systému Office 2010 Změna výchozího jazyka pro aplikace systému Office
Změna výchozí země či oblasti nebo formátů čísel Změna formátu data, času, čísel a měrných jednotek
Povolení použití jiných jazyků v systému Microsoft Office Informace o postupu naleznete v tématu
Zapnutí možností specifických pro příslušné jazyky, které chcete použít Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu
Zapnutí (nebo vypnutí) automatických jazykových možností Zapnutí automatických jazykových možností
Určení, zda je třeba použít jazykovou sadu Určení, zda potřebujete jazykovou sadu, jazykovou sadu rozhraní nebo sadu pro kontrolu pravopisu a gramatiky
Zakoupení jazykové sady Zakoupení jedné jazykové sady systému Office
Použití jiného jazyka v aplikacích sady Microsoft Office Informace o postupu naleznete v tématu
Rychlá kontrola pravopisu a gramatiky bez nutnosti nastavení výchozího jazyka a slovníku v systému Windows Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce
Použití klávesových zkratek k zadávání mezinárodních znaků (pro aplikaci OneNote, Outlook a Word) Klávesové zkratky pro mezinárodní znaky
Použití kódů znaků ASCII k zadávání mezinárodních znaků (všechny aplikace) Vkládání znaků ¢, £, ¥, ® a dalších znaků, které nejsou na klávesnici
Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků
Přepínání mezi jazyky nastavením jazyka Přepínání mezi jazyky pomocí nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu
Odebrání jazyků a písem, které nepoužíváte Odebrání nepoužívaných jazyků a písem
Vyhledávání slov s použitím Pomocníka pro psaní angličtiny Vyhledávání slov s použitím Pomocníka pro psaní angličtiny
Překládání textu Přeložení textu v jiném jazyce
Kde jsou možnosti překladu? Kde jsou možnosti překladu?
Výběr kódování textu při otevírání a ukládání souborů Výběr kódování textu při otevírání a ukládání souborů
Identifikační čísla národního prostředí pro soubory se specifickými jazyky Identifikační čísla národního prostředí pro soubory se specifickými jazyky
Potíže při hledání a nahrazování znaků v indických jazycích, jazycích jihovýchodní Asie nebo v jazycích se zápisem zprava doleva Potíže při hledání a nahrazování znaků v indických jazycích, jazycích jihovýchodní Asie nebo v jazycích se zápisem zprava doleva
 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010