Import dat do accessové databáze

Data se hromadí v nejrůznějších formátech, souborech a umístěních. Mít z nich opravdu nějaký užitek je proto dost těžké. Když máte data v tabulce, sharepointovém seznamu nebo v nějakém jiném formátu, můžete je jen pár kroky naimportovat do accessové databáze. Díky tomu jsou daleko víc přístupná.

Import do aplikace pro Access

Na stránce Přidat tabulky (první věc, kterou uvidíte při vytváření nové vlastní aplikace), můžete importovat data ze sešitů Excel, zdrojů dat ODBC, textových/CSV souborů, sharepointových seznamů a z jiných databází pro Access.

Možnosti existujícího zdroje dat na stránce Přidat tabulky.

Pokud jste už nějakou aplikaci spustili, otevřete ji v Accessu (v prohlížeči klikněte na Nastavení > Upravit v aplikaci Access) a potom klikněte na Domů > Tabulka.

Když už jste na stránce Přidat tabulky, pak u dolního okraje stránky klikněte na typ zdroje dat, který chcete importovat, a postupujte podle pokynů v průvodci Načíst externí data.


 Poznámky 

  • Importováním dat do aplikace se vždy vytvoří nová tabulka s výchozími zobrazeními Seznam a Datový list.
  • Pomocí Průvodce importem nemůžete v aplikaci připojovat data ke stávajícím tabulkám. Můžete však data importovat do nové tabulky a potom:
    • pomocí zobrazení datového listu data zkopírovat a vložit je do cílové tabulky nebo
    • pomocí akce VytvořitZáznam v datovém makru přidat importovaná data do cílové tabulky.

 Tip:    Vyhledáváním mezi tabulkami začněte vytvářet vazby mezi daty v nové a stávající tabulce. Pokud se původní výchozí zobrazení tabulky nezmění, Access přidá pro „související data“ příslušné ovládací prvky, díky kterým budete moci data začít používat.

Import do počítačové databáze

Accessové databáze v počítači můžou importovat o něco víc typů souborů než aplikace pro Access. Když máte typ souboru, který nejde přímo importovat do aplikace pro Access, naimportujte ho napřed do databáze v počítači a potom naimportujte tabulky této počítačové databáze do této aplikace pro Access.

Databáze v počítači také umožňují připojit externí data k existující tabulce. Toto u aplikací pro Access nejde.

Import dat do databáze v počítači:

  1. Na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit klikněte na typ souboru, který chcete importovat.

    Skupina Importovat a propojit na kartě Externí data v počítačové databázi.
  2. Postupujte podle pokynů v průvodci Načíst externí data.

Operace s externímy daty dostupné v aplikacích pro Access a v databázích v počítači

V této tabulce zjistíte, které typy souborů můžete importovat nebo propojovat s aplikacemi pro Access nebo s databázemi v počítači

Aplikace pro Access můžou importovat Aplikace pro Access se můžou připojovat k Databáze v počítači můžou importovat Databáze v počítači se můžou připojovat k
Microsoft Excel Zelená tečka Zelená tečka Zelená tečka
(jen pro čtení)
Microsoft Access Zelená tečka Zelená tečka Zelená tečka
Databáze ODBC (třeba SQL Server) Zelená tečka Zelená tečka Zelená tečka
Textové soubory nebo textové soubory s oddělovači (CSV) Zelená tečka Zelená tečka Zelená tečka
(jen přidávání nových záznamů)
Sharepointový seznam Zelená tečka Zelená tečka
(jenom pro čtení)
Zelená tečka Zelená tečka
XML Zelená tečka
Datové služby Zelená tečka Zelená tečka
(jen pro čtení)
Dokument HTML Zelená tečka Zelená tečka
Složka Outlooku Zelená tečka Zelená tečka
 
 
Platí pro:
Access 2013