Hledání dat přidáním místního formuláře

Hledání dat nemusí být těžké. Díky místnímu zobrazení (dřív se tomu říkalo místní formuláře) v aplikacích pro Access se dostanete k potřebným informacím jediným kliknutím.

Třeba když si prohlížíte úkoly zaměstnanců a chcete o jednom ze zaměstnanců zjistit víc, můžete přiřadit místní zobrazení pro ovládací prvek Přiřazeno. Access převede jméno zaměstnance a odkaz:

Tlačítko pro přechod, které otevře místní formulář pro tohoto zaměstnance.

Kliknutím na jméno zobrazíte a upravíte podrobnosti o zaměstnanci:

Částečné zobrazení podrobností o zaměstnanci.

Místní zobrazení můžete připojit k libovolnému ovládacímu prvku, který zobrazuje data ze souvisejících tabulek nebo dotazů. Můžou to být pole se seznamem, ovládací prvky automatického dokončování a ovládací prvky souvisejících položek.

 Poznámka    Aby byla možnost tohoto místního formuláře k dispozici, musí být tento ovládací prvek vázán na zdroj řádku (tabulka nebo dotaz) a ne jen získávat své hodnoty ze seznamu hodnot zadávaných ručně.

Přidání místního zobrazení:

 1. Otevřete aplikaci v Accessu. Pokud ji máte zobrazenou v prohlížeči, klikněte na Nastavení > Upravit v aplikaci Access.
 2. Klikněte na tabulku zobrazení, které chcete změnit, a klikněte na název tohoto zobrazení.

  Výběr zobrazení v Accessu.
 3. Klikněte na Upravit a klikněte na ovládací prvek, ke kterému chcete přidat toto místní zobrazení.
 4. Klikněte na tlačítko Data, které se zobrazí vedle tohoto ovládacího prvku.

  Tlačítko Data vedle ovládacího prvku automatického dokončování.
 5. Pokud je tento ovládací prvek vázaný na tabulku nebo dotaz zdroje řádku, zobrazí se rozevírací seznam Místní zobrazení u spodní části vlastností Data. Tento rozevírací seznam obsahuje zobrazení, která mají stejný zdroj řádku jako ovládací prvek. Vyberte si zobrazení, které se má zobrazit po kliknutí na místní tlačítko.

  Výběr místního zobrazení pro ovládací prvek automatického dokončování.

 Tip:    Pokud není vhodné zobrazení k dispozici, zavřete okno nastavení Data a vytvořte nové zobrazení. Vyberte tabulku, která obsahuje požadované informace a potom klikněte na znaménko plus napravo od voliče zobrazení.

 1. Uložte toto zobrazení a potom klikněte na Domů > Spustit aplikaci abyste vyzkoušeli, jak funguje.

Přečtěte si víc o hledání dat v aplikacích pro Access.

 
 
Platí pro:
Access 2013