Stránka 8 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci Access 2010

Pokud máte určité zkušenosti s aplikací Access 2003 nebo dřívější – vytvořili jste několik malých databází nebo i více, je tento kurz určen pro vás. Zde jsou některé doporučené způsoby, jak můžete procvičit to, co jste uviděli v kurzu.

Důležité:    K provedení těchto kroků je nutné mít v počítači nainstalovanou aplikaci Access 2010 a je vyžadováno připojení k Internetu.

Vytvoření nové prázdné databáze

K provedení těchto kroků můžete použít některé z vlastních schémat databáze.

 1. Spusťte aplikaci Access 2010. Automaticky se spustí v zobrazení Backstage.
 2. Klikněte na kartu Nový. Je vybrána šablona Prázdná databáze.
 3. Na pravé straně karty zadejte do pole Název souboru název nové databáze.
 4. Chcete-li, můžete kliknout na ikonu složky umístěnou vpravo od pole Název souboru.

Tím se otevře dialogové okno Nový databázový soubor, ve kterém můžete zvolit jiné umístění nové databáze.

 1. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Databáze se otevře a zobrazí se prázdná tabulka v zobrazení Datový list, abyste mohli přidávat pole.

Přidání polí do tabulky

Aplikace Access nabízí několik způsobů, jak přidávat pole do tabulky. Zde jsou některé nejobvyklejší.

 1. Pokud je tabulka otevřena v zobrazení Datový list, ujistěte se, že jste na kartě Pole (pokud ne, klikněte na ni).
 2. Ve skupině Přidat a odstranit otevřete seznam Další pole.
 3. V dolní části seznamu klikněte v části Rychlé zahájení na položku Název.
  Seznam Další pole
 4. Vpravo od nových polí klikněte na záhlaví prázdného pole (s nápisem Kliknutím přidat) a potom opakováním kroku 4 přidejte do tabulky pole Adresa a Telefon .
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví prázdného pole (s nápisem Kliknutím přidat) a v zobrazeném seznamu vyberte položku Memo.

Tím se přidá nové pole, nastaví jeho datový typ a umožní přepsání názvu pole v záhlaví.

 1. V záhlaví pole zadejte název Komentáře a kliknutím mimo záhlaví potvrďte provedené změny.

Navigace v navigačním podokně

Poznámka:    K provedení těchto kroků potřebujete připojení k Internetu. Začněte tím, že stáhnete ukázkovou databázi Northwind. Provedete to tak, že kliknete na kartu Nový a potom kliknete na položku Ukázkové šablony. Projevte důvěru k této databázi (na žlutém panelu zpráv klikněte na možnost Povolit obsah) a přihlaste se k ní.

 1. Navigační podokno je v této šabloně zavřené, otevřete je proto kliknutím na dvojitou šipku.

Tlačítko k otevření nebo zavření navigačního podokna

 1. V navigačním podokně klikněte na panel Sestavy, a rozbalte tak tuto skupinu.

Všimněte si, že je ve skupině zobrazena celá řada zástupců objektů databáze. Tak poznáte, že se díváte na vlastní kategorii či skupinu.

 1. Klikněte na panel v horní části navigačního podokna (s nápisem Northwind Traders) a pak klikněte na položku Typ objektu. Nyní vidíte seznam typů objektů v databázi.
 2. Klikněte na typ Formuláře, pravým tlačítkem myši klikněte na název formuláře Seznam zákazníků a poté klikněte na položku Zobrazení rozložení.
 3. Kliknutím na panel skupiny Tabulky tuto skupinu rozbalte a dvakrát klikněte na název tabulky Zákazníci.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na panel v horní části navigačního podokna a klikněte na položku Panel hledání.

Chcete-li, aby se Panel hledání opět objevil, zopakujte tento krok.

 1. Při viditelném Panelu hledání rozbalte všechny skupiny a do Panelu hledání pomalu napište slovo zákazník. Všimněte si, jak aplikace Access během psaní filtruje seznam objektů.

Navigace na pásu karet

Vyzkoušejte tyto kroky u databáze, jako je Northwind.

 • Otevřete některou tabulku v zobrazení Datový list a všimněte si, které kontextové karty se objeví. Prozkoumejte tyto karty a zjistěte, jaké příkazy obsahují.
 • Otevřete některý dotaz v návrhovém zobrazení a všimněte si, které kontextové karty se objeví. Prozkoumejte tyto karty a zjistěte, jaké příkazy obsahují.
 • Otevřete některý formulář v zobrazení rozložení a všimněte si, které kontextové karty se objeví. Prozkoumejte také tyto karty.

Prémiové kroky

 1. Při otevřeném libovolném objektu databáze a zobrazené kartě Domů stiskněte klávesu ALT.

Zobrazí se Popisy s klávesovými zkratkami.

Popisy s klávesovými zkratkami

Aplikace Access nabízí popisy s klávesovými zkratkami pro všechny karty pásu karet a také pro příkazy na jednotlivých kartách.

 1. Stiskněte znovu klávesu ALT a všimněte si, že popisy s klávesovými zkratkami zmizí.
 2. Stisknutím klávesové zkratky ALT+V přejděte na kartu Vytvoření.

Protože jste z karty Domů přešli pomocí klávesové zkratky na kartu Vytvoření, aplikace Access zobrazí popisy s klávesovými zkratkami pro všechny příkazy na kartě Vytvoření.

 1. Stiskněte klávesu ALT ještě jednou a všimněte si, že popisy s klávesovými zkratkami zmizí.
 2. Nyní stiskněte klávesy ALT+V a všimněte si, že se popisy s klávesovými zkratkami pro všechny příkazy znovu objeví.

Pokud nechtěně zavřete popisy s klávesovými zkratkami pro danou kartu, můžete je znovu zobrazit tak, že stisknete klávesu ALT a písmeno odpovídající této kartě.

 1. Stisknutím kláves ND spusťte návrháře dotazu.
 2. Při otevřeném návrháři dotazu můžete stisknutím kláves ALT+Ů přejít na kartu Domů.

Všimněte si, že popisy s klávesovými zkratkami pro zakázané (šedé) příkazy jsou také zakázány.

Publikování webové databáze

Začněte tím, že stáhnete některou z šablon webových databází, například šablonu Webová databáze majetku. Provedete to tak, že kliknete na kartu Nový a potom kliknete na položku Ukázkové šablony. Projevte důvěru k této databázi (na žlutém panelu zpráv klikněte na možnost Povolit obsah) a přihlaste se k ní.

 1. V zobrazení Backstage klikněte na kartu Uložit a publikovat.
 2. Klikněte na položku Publikovat na webu služby Access Services.
 3. Klikněte na tlačítko Spustit kontrolu kompatibility.
 4. Kliknutím na tlačítko Ano povolte zavření všech otevřených objektů a nechte proběhnout kontrolu kompatibility.

Pokud kontrola kompatibility nenajde žádné problémy nebo zobrazí pouze upozornění, je databáze připravena k publikování.

 1. Zadejte adresu URL serveru a název webu. Adresu URL získáte od správce systému.
 2. Klikněte na položku Publikovat na webu služby Access Services.

Je třeba počkat, než skončí proces publikování a než server dokončí zpracování nového webu.

 1. Spusťte prohlížeč, přejděte na web, otevřete formulář Aktuální majetek a zadejte nějaká data.

Změna webové databáze a uložení změn na web

 1. Otevřete v aplikaci Access webovou databázi Majetek.
 2. Otevřete formulář Hlavní v zobrazení rozložení.
 3. Klikněte ve formuláři pravým tlačítkem myši na kartu Začínáme, klikněte na příkaz Odstranit a stisknutím kláves CTRL+S uložte provedené změny.
 4. Kliknutím na kartu Soubor přejděte do zobrazení Backstage.
 5. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Synchronizovat vše – provedené změny se zapíší (uloží) na web.

Tlačítko Synchronizovat vše

Stránka 8 z 10PŘEDCHOZÍDALŠÍ