Startsida för Lync 2010
Office.comFunktionalitet från Bing

Snabbstart: Lync Online Web App

Nu kan du delta i Microsoft® Lync™ Online-möten även om du inte har något Microsoft® Lync-konto. Använd den här guiden som stöd när du deltar i ditt första möte med kommunikationsprogramvaran Microsoft® Lync Online.

Vad vill du göra?


Kontrollera om du är klar för ett möte

Innan mötet börjar kan du köra ett program för att kontrollera att du har de program som krävs för att delta i ett Lync-möte. Du kanske behöver hämta webbläsartillägget Microsoft® Silverlight® 4.0 eller senare och sedan starta om datorn.

Så här kör du programmet för att kontrollera att du är klar för ett möte:

 • Öppna e-postinbjudan till onlinemötet, klicka på Är det ditt första onlinemöte? i slutet av inbjudan och följ sedan instruktionerna.

Överst på sidan Överst på sidan

Ansluta till ett möte

Så här ansluter du till mötet:

 1. Öppna e-postmeddelandet med inbjudan till onlinemötet och klicka sedan på Anslut till onlinemöte i e-postmeddelandet.
 2. På skärmen Välkommen som öppnas i Microsoft Lync Web App skriver du in ditt namn i textrutan Anslut som gäst och klickar sedan på Anslut till möte. Klicka på OK i meddelanderutan Anslut till möte om du vill ansluta till mötet.

Överst på sidan Överst på sidan

Få åtkomst till mötesljud

Så här får du åtkomst till mötesljudet:

 1. Klicka på Telefon längst upp i mötesfönstret.
 • Om du vill bli uppringd från konferensen anger du ditt telefonnummer och klickar sedan på Ring upp mig.
 • Om du vill ringa upp mötet från din telefon slår du uppringningsnumret och anger din Deltagarkod när du ombeds göra det.

Överst på sidan Överst på sidan

Visa information om andra deltagare

I deltagarlistan visas varje deltagares behörighetsnivå (presentatör eller deltagare). Endast presentatörer kan dela sina skärmar, hålla Microsoft® PowerPoint®-presentationer, öppna whiteboards och använda andra funktioner, beroende på hur mötet har organiserats.

Ikonerna bredvid varje namn anger om personen delar snabbmeddelanden, ljud, video och innehåll under mötet.

Överst på sidan Överst på sidan

Skicka ett snabbmeddelande

Så här skickar du ett snabbmeddelande till mötesdeltagarna:

 1. Klicka på Snabbmeddelande längst upp i fönstret.
 2. Klicka på meddelandeområdet längst ned i mötesfönstret och börja skriva ditt meddelande.

 Tips    Om du vill kan du formatera meddelandet med textformateringsalternativen och lägga till uttryckssymboler.

Formateringsknappar för snabbmeddelanden

 1. Tryck på Retur.

 Anteckning    Alla mötesdeltagare får de snabbmeddelanden du skickar.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara en fil från en annan deltagare

Så här sparar du en fil som en annan deltagare delar under mötet:

 1. Klicka på Lägg till eller visa bifogade filer högst upp i mötesfönstret.

Ikonen Lägg till bifogad fil

 1. Klicka på filen, välj en plats och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela en fil

Om du vill dela en fil med de andra deltagarna måste du vara presentatör. Beroende på vilken behörighetsnivå mötesorganisatören har angett för dig kanske en presentatör som kör Lync måste göra dig till presentatör (om du inte är det redan) innan du kan dela filen. Gör så här:

 1. Klicka på Lägg till eller visa bifogade filer högst upp i mötesfönstret.

Ikonen Lägg till bifogad fil

 1. Klicka på Lägg till bifogad fil längst ned i dialogrutan Bifogade filer.
 2. Leta reda på och dubbelklicka på den fil du vill dela.
 3. Klicka på Stäng när filen visas i dialogrutan Bifogade filer.

Alla mötesdeltagare får ett meddelande om att det finns en ny bifogad fil som de kan spara och visa senare.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela skärmen med andra

Första gången du delar skrivbordet eller ett program kan det hända att du uppmanas att hämta tillägget Lync Online.

Beroende på vilken behörighetsnivå mötesorganisationen har angett för dig kanske en presentatör måste göra dig till presentatör (om du inte är det redan) innan du kan visa skrivbordet eller ett program för de andra mötesdeltagarna.

 Anteckning    Endast en person åt gången kan dela skrivbordet eller ett program.

 • Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret om du vill visa mötesalternativen.

Dela-menyn i Lync Web App

Dela skrivbordet

 • Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Skrivbord.

Om du har en enda bildskärm visas den för alla mötesdeltagare. Om du har flera bildskärmar uppmanas du att välja vilken eller vilka bildskärmar du vill visa.

Dela ett program

 1. Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Program.
 2. Välj vilket eller vilka program du vill visa i dialogrutan Dela program och klicka sedan på Dela.

Överst på sidan Överst på sidan

Hålla en PowerPoint-presentation

Om ditt företag har anpassat konfigurationen för det och om du har presentatörsbehörighet kan du visa PowerPoint-bilder för mötesdeltagarna:

 1. Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret, klicka på PowerPoint-presentation och klicka sedan på PowerPoint-filen.
 2. Du kan navigera i presentationen med hjälp av pilarna längst ned till höger på scenen eller klicka på Visa miniatyrer och klicka på den bild som du vill visa om du vill visa bilderna i en annan ordning.

PowerPoint-presentation i Lync

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna en whiteboard

En whiteboard är en separat sida som alla mötesdeltagare kan skriva och rita på. Endast mötespresentatörer kan öppna en whiteboard.

 1. Klicka på Dela-menyn och sedan på Ny whiteboard.
 2. Nu kan du skriva eller rita på whiteboarden med hjälp av verktygen nere till vänster på whiteboarden.

Whiteboard i Lync

Överst på sidan Överst på sidan

Genomföra en omröstning

Du kan snabbt göra en omröstning om något som diskuteras eller samla in relevant information från mötesdeltagarna. Du måste vara presentatör för att kunna skapa en omröstning.

 1. Klicka på Dela-menyn i mötesfönstret och klicka sedan på Ny omröstning.
 2. Skriv din fråga och minst två svar. Klicka sedan på OK.

Omröstning i Lync

Om ingen annan delar något öppnas din omröstning och mötesdeltagarna kan börja ange sina svar.

 1. Gör något av följande:
 • Om du vill göra ändringar i omröstningen klickar du på knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ längst ned i fönstret.

Knappen Redigera omröstningsfråga och alternativ

 • Om du vill låta alla mötesdeltagare och presentatörer se resultatet av en pågående omröstning klickar du på knappen Visa resultat för alla.

Knappen Visa resultat för alla

Överst på sidan Överst på sidan