Страница 7 от 11НАЗАДНАПРЕД

Word 2010: Създайте вашия първи документ

Лентата на Word, показваща раздела ''Оформление на страница'' и бутона ''Полета''


Полетата на страницата са празни пространства около краищата на страницата. На страницата има полета от 1 инч (2,54 см) отгоре, отдолу, отляво и отдясно. Това е най-често използваната ширина на полетата, която можете да използвате за повечето от вашите документи.

Ако обаче искате различни полета, трябва да знаете как да ги променяте – нещо, което можете да направите по всяко време. Когато въвеждате например много кратко писмо или рецепта, покана или стихотворение, може да искате различни полета.

Можете също да използвате лентата, за да променяте полета, освен когато работите от раздела Оформление на страница. Първо щракнете върху нея, за да я изберете, и след това в групата настройки Страница щракнете върху Полета. Ще видите различни размери на полета, показани в малки картини (икони), заедно с размерите за всяко от полетата.

Първото поле в списъка е Нормални, текущото поле. За да получите по-тесни полета, можете да щракнете върху Тесни. Ако искате лявото и дясното поле да бъдат много по-широки, щракнете върху Широки. Когато щракнете върху желания тип поле, целият документ се променя автоматично с избраните от вас полета.

Когато изберете поле, иконата за поле, която сте избрали, получава различен цвят на фона. Ако щракнете отново върху бутона Полета, този фонов цвят ви показва кой размер на полетата е зададен за вашия документ.

Страница 7 от 11НАЗАДНАПРЕД