Страница 5 от 11НАЗАДНАПРЕД

Word 2010: Създайте вашия първи документ

Лентата на Word, показваща раздела ''Начало'' и групата ''Шрифт''


Съобщението, което въвеждате, обявява нетната печалба и цената на един дял за компанията "Contoso Pharmaceuticals". Можете да привлечете вниманието към тази важна информация, като добавите акцентиране с получерно, курсивно или подчертано форматиране.

Да направим текста получер. Помните ли лентата, за която споменахме в началото на урока? Сега ще видите как се използва.

Както виждате на фигурата, най-горе има няколко раздела. Всеки от тях представлява една област от дейности. Трябва да бъде избран вторият раздел, разделът Начало (ако не е избран, щракнете върху него, за да го изберете).

Всеки раздел има няколко групи команди, които показват заедно свързани елементи. В раздела Начало намерете групата Шрифт. В тази група ще видите няколко бутона и команди, които изпълняват конкретно действие във вашия документ. Например бутонът ПолучерИзображение на бутон прави шрифта на текста получер. Можете също да промените цвета на шрифта и размера на текста с бутона Цвят на шрифтаИзображение на бутон и бутона Размер на шрифтаИзображение на бутон.

Не е необходимо да правите това в момента; ще имате възможност да го опитате в упражнението в края на урока.

Страница 5 от 11НАЗАДНАПРЕД