Страница 3 от 11НАЗАДНАПРЕД

Word 2010: Създайте вашия първи документ

Документ на Word, показващ курсора


В документа потърсете курсора – примигващата вертикална линия в горния ляв ъгъл на страницата, който ви казва къде в страницата ще се появи съдържанието, което въведете. Word ви чака да започнете да въвеждате.

Ако искате да започнете въвеждането по-надолу в страницата, вместо най-горе, натискайте клавиша ENTER от вашата клавиатура, докато курсорът отиде там, където искате да въвеждате.

Когато започнете въвеждането, въвежданият текст премества курсора надясно. Ако достигнете края на реда, просто продължете да въвеждате. Текстът и точката на вмъкване сами ще се преместят на следващия ред.

Когато завършите въвеждането на вашия първи абзац, натиснете клавиша ENTER, за да отидете на следващия абзац. Ако искате по-голямо разстояние между двата абзаца (или между които и да са два абзаца), натиснете отново клавиша ENTER и след това започнете да въвеждате втория абзац.

Ако направите грешка, докато въвеждате, просто натиснете клавиша НАЗАД, за да “изтриете” сгрешените знаци или думи.

Страница 3 от 11НАЗАДНАПРЕД