Вмъкване на бележка под линия или бележка в края

Microsoft Word автоматично номерира бележките под линия и бележките в края на документа, независимо дали използвате един и същ числов формат в целия документ или различни числови формати във всеки раздел (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.) на документа.

Когато добавите, изтриете, или преместите бележки, които са номерирани автоматично, Word преномерира знаците за препратка (Маркер за препратка към бележка. Число, знак или комбинация от знаци, които показват, че допълнителна информация се съдържа в бележка под линия или бележка в края на документа.) към бележките под линия и бележките в края.

Направете едно от следните неща, в зависимост от фoрмата, който искате да имат знаците за препратка къв бележка:

ПокажиЕдинен числов формат за целия документ

 1. В изгледа "Оформление за печат" (Изглед "Оформление за печат". Изглед на документ или друг обект по начина, по който би изглеждал, след като се отпечата. Например, елементи като колонтитули, колони и текстови полета се появяват на истинските си места.) щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знака за препратка към бележката.
 2. В менюто Вмъкване посочете Препратка, а след това щракнете върху Бележка под линия.
 3. Щракнете върху Бележки под линия или Бележки в края.

По подразбиране Word поставя бележките под линия в края на всяка страница, а бележките в края – в края на документа. Можете да промените разполагането на бележките под линия и бележките в края на документа, като направите избор в полето Бележки под линия или Бележки в края.

 1. В полето Формат на числата изберете желания формат.
 2. Щракнете върху Вмъкване.

Word вмъква номера на бележката и поставя точката на вмъкване до номера на бележката.

 1. Въведете текста на бележката.
 2. Намерете вашето място в документа и продължете въвеждането.

Когато вмъквате в документа допълнителни бележки под линия или бележки в края, Word автоматично прилага нужния числов формат.

ПокажиРазлични числови формати за различните раздели на документа

За да вмъкнете бележки под линия и бележки в края на документа с различни числови формати, документът трябва първо да се раздели на раздели.

 1. Ако още не сте го направили, вмъкнете знак за край на раздел (Край на раздел. Маркер, който вмъквате, за да покажете края на раздел. Краят на раздел съхранява елементите за форматиране на раздел, напр. полетата, ориентацията на страницата, колонтитулите и последователността на номерата на страниците.) там, откъдето искате да започне друг формат за бележките под линия или в края.

ПокажиКак?

 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знак за край на раздел.
 2. От менюто Вмъкване изберете Прекъсване.
 3. Под Типове нов раздел щракнете върху опцията, съответстваща на мястото, където искате да започва новият раздел (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.).
 1. В изглед "Оформление за печат" (Изглед "Оформление за печат". Изглед на документ или друг обект по начина, по който би изглеждал, след като се отпечата. Например, елементи като колонтитули, колони и текстови полета се появяват на истинските си места.) щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знака за препратка към бележката.
 2. В менюто Вмъкване посочете Препратка, а след това щракнете върху Бележка под линия.
 3. Щракнете върху Бележки под линия или Бележки в края.

По подразбиране Word поставя бележките под линия в края на всяка страница, а бележки в края – в края на документа. Можете да промените разполагането на бележките, като направите избор в полето Бележки под линия или Бележки в края.

 1. В полето Формат на числата щракнете върху формата, който искате да използвате в текущия раздел.
 2. В полето Номериране изберете дали да започвате отново номерирането във всеки раздел или всяка страница, или да номерирате всички страници и раздели в непрекъсната последователност.
 3. В полето Приложи измененията към изберете в коя част от документа искате да вмъкнете бележка под линия или бележка в края в с указания числов формат.
 4. Щракнете върху Вмъкване.

Word вмъква номера на бележката и поставя точката на вмъкване до номера на бележката.

 1. Въведете текста на бележката.
 2. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете бележки под линия или бележки в края на документа с друг числов формат и повторете стъпките от 3 до 9.

Когато вмъквате в документа допълнителни бележки под линия или бележки в края, Word автоматично прилага нужния числов формат за всеки раздел.

ПокажиПотребителски формат

Можете да вмъкнете бележка под линия или бележка в края с различен формат на същата страница, без да въвеждате знак за край на раздел (Край на раздел. Маркер, който вмъквате, за да покажете края на раздел. Краят на раздел съхранява елементите за форматиране на раздел, напр. полетата, ориентацията на страницата, колонтитулите и последователността на номерата на страниците.), с помощта на потребителски бележки под линия или бележки в края на документа. Например, можете да използвате за потребителска бележка звездичката (*). Потребителските знаци за бележки не се номерират автоматично.

 1. В менюто Вмъкване посочете Препратка, а след това щракнете върху Бележка под линия.
 2. Щракнете върху Бележки под линия или Бележки в края.
 3. Изберете дали да създадете собствени потребителски знаци или да използвате за тази цел символ. Направете едно от следните неща:
  • В полето Знак по избор въведете знак.
  • Щракнете върху Символ, за да вмъкнете вграден символ.
 4. Щракнете върху Вмъкване.

ПокажиСъвет  

Можете също да използвате клавишни комбинации, за да вмъкнете бележки под линия и бележки в края на документа, без да използвате командата Бележка под линия. Изберете числовия формат и другите опции, като следвате описаните по-горе стъпки, и след това използвайте клавишните комбинации, за да вмъкнете следващите бележки под линия и бележки в края на документа.

 • Натиснете CTRL+ALT+F, за да вмъкнете бележка под линия.
 • Натиснете CTRL+ALT+D, за да вмъкнете бележка в края.

За да промените числовия формат, използвайте отново командата Бележка под линия.

 Забележка   Не можете да използвате клавишни комбинации, за да вмъквате потребителски бележки под линия или бележки в края на документа.

 
 
Отнася се за:
Word 2003