Започване на номерирането на страници отначало за всяка глава

Ако вашият документ съдържа няколко глави, може да номерирате страниците отделно за всяка глава. Можете дори да включите номера на главата като част от номера на страница — например, 1-1, 1-2, 1-3 и 2-1, 2-2, 2-3.

ПокажиНомериране на страниците за всяка глава или раздел от 1

 1. Ако още не сте го направили, вмъкнете знак за край на раздел (Край на раздел. Маркер, който вмъквате, за да покажете края на раздел. Краят на раздел съхранява елементите за форматиране на раздел, напр. полетата, ориентацията на страницата, колонтитулите и последователността на номерата на страниците.) там, откъдето искате да започне отново номерирането на страниците.

ПокажиКак?

 1. Щракнете на мястото, където искате да вмъкнете знак за край на раздел (Край на раздел. Маркер, който вмъквате, за да покажете края на раздел. Краят на раздел съхранява елементите за форматиране на раздел, напр. полетата, ориентацията на страницата, колонтитулите и последователността на номерата на страниците.).
 2. От менюто Вмъкване изберете Прекъсване.
 3. Под Типове нов раздел щракнете върху опцията, съответстваща на мястото, където искате да започва новият раздел (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.).

 Забележка   Ако вече сте вмъкнали край на страница (Нова страница. Точката, в която свършва една страница и започва друга. Microsoft Word вмъква"автоматична" (или мека) нова страница вместо вас или вие можете да наложите нова страница на дадено местоположение чрез вмъкване на "фиксирана" (или твърда) нова страница.), за да започнете главата на нова страница, изтрийте края на страница и го заместете с край на раздел, който започва на нова страница.

 1. Щракнете в раздел (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.) или изберете няколко раздела, в които искате номерирането да започне отново.
 2. В менюто Вмъкване изберете Номера на страници.
 3. Щракнете върху Формат.
 4. В полето Започни от въведете 1.

ПокажиВключване на номерата на главите към номерата на страниците

 1. Използвайте диалоговия прозорец Водещи символи и номериране, за да форматирате заглавията на главите с вграден стил за заглавие (Стил на заглавие. Форматирането, приложено към заглавие. Microsoft Word има девет различни вградени стила: от "Заглавие 1" до "Заглавие 9".).

ПокажиКак?

 1. В менюто Формат изберете Водещи символи и номериране и след това изберете раздела Структурно номериран.
 2. Щракнете върху някой стил за номериране на глави (такъв, който съдържа текста "Заглавие 1," "Заглавие 2," и т. н.), а след това изберете OK.
 3. Ако създавате ново заглавие, въведете желания текст на номерираното заглавие и след това натиснете клавиша ENTER.
 4. За да добавите следващото номерирано заглавие, преминете към заглавието на следващата глава, щракнете върху стрелката до полето Стил на лентата с инструменти Форматиране и изберете стила на заглавие, който сте задали в стъпка 2.
 1. Ако документът съдържа раздели (Раздел. Част от документ, в който задавате определени опции за форматиране на страница. Създавате нов раздел, когато искате да промените както свойствата, така и номерирането на редовете, броя на колоните или колонтитулите.), щракнете в някой раздел или изберете няколко раздела, в които искате да добавите номерата на главите към номерата на страниците.
 2. В менюто Вмъкване изберете Номера на страници.
 3. Щракнете върху Формат.
 4. Поставете отметка в квадратчето Включи номер на глава.
 5. В полето Главата започва със стил щракнете върху стила за заглавия, използван за заглавията на главите.
 6. В полето Използвайте разделител щракнете върху знака, който искате да разделя номера на главата от номера на страницата.
 
 
Отнася се за:
Word 2003