Проверка на правописа и граматиката на друг език

Всяка езикова версия на Microsoft Office включва инструменти за проверка, като например речници и граматически правила, за повече от един език. За да разберете кои езици са включени към всяка версия н Microsoft Office 2010, вж. Пакетите на Office 2010: локализирани версии. Ако вашата версия на Microsoft Office не включва език, който искате да използвате, вероятно ще искате да се сдобиете с Езиков пакет за Microsoft Office. За повече информация вж. Определете дали се нуждаете от езиков пакет или езиков интерфейсен пакет.

 Забележки 

Какво искате да направите?


Проверка на правописа и граматиката на друг език

Ако сте създали документ, който съдържа текст на различни езици, ще искате да използвате съответните речници, за да проверите правописа на всеки език, който сте включили. За да направите това, трябва да укажете езика на текста, така че когато пуснете проверката на правописа, да се използва правилният език на речника.

Коя програма от използвате?


Access

 Важно   Езикът на речника се прилага към цялата база данни и не може да се задава за отделни записи или полета. Ако вашата база данни съдържа думи, които са на повече от един език, трябва да проверите правописа на един език и след това да повторите процеса за всеки допълнителен език в базата данни.

Задаване на езика на речника

За да промените езика на речника за база данни, докато правите проверка на правописа, направете следното:

 1. В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Правописна проверка.

''Правописна проверка'' в раздела ''Начало'' на лентата на Access

 1. В списъка Език на речника потвърдете, че е избран правилният език на речника. Ако не е, щракнете върху езика на речника, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

 Забележки 

 • Списъкът Език на речника се появява само ако проверката на правописа не разпознава дадена дума.
 • Ако промените езика на речника, трябва да затворите диалоговия прозорец Правописна проверка, след което да рестартирате проверката на правописа.
 1. Щракнете върху Затвори, за да затворите проверката на правописа, след което щракнете отново върху Правописна проверка, за да стартирате проверката на правописа с новия език на речника, който сте избрали.

 Забележки 

 • Всеки път, когато промените езика на речника и пуснете проверка на правописа, думите, които не са в избрания език на речника, се отбелязват като неправилни, така че трябва да запомните кои езици сте проверили.
 • Може да се изисква езиков пакет или пакет с инструменти за проверка, ако езикът на речника, който искате да използвате, не е в списъка. За повече информация вж. Определете дали се нуждаете от езиков пакет или езиков интерфейсен пакет.

Проверка на правописа

В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Правописна проверка.

 Забележка   Командата "Правописна проверка" може да не е на разположение във всички изгледи. Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

Excel

Задаване на езика на речника

 Важно   Езикът на речника се прилага към цялата работна книга и не може да се задава за отделни записи или полета. Ако вашата работна книга съдържа думи, които са на повече от един език, трябва да проверите правописа на един език и след това да повторите процеса за всеки допълнителен език в работната книга.

За да промените езика на речника за работна книга и да проверите правописа, направете следното:

 1. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

''Правописна проверка'' в раздела ''Начало'' на лентата на Excel

 1. В списъка Език на речника потвърдете, че е избран правилният език на речника. Ако не е, щракнете върху езика на речника, който искате да използвате, и след това щракнете върху OK.

 Забележки 

 • Списъкът Език на речника се появява само ако проверката на правописа не разпознава дадена дума.
 • Ако промените езика на речника, трябва да затворите диалоговия прозорец Правописна проверка, след което да рестартирате проверката на правописа.
 1. Щракнете върху Затвори, за да затворите проверката на правописа, след което щракнете отново върху Правописна проверка, за да стартирате проверката на правописа с новия език на речника, който сте избрали.

Проверка на правописа

 • За да проверите правописа на отделна клетка или набор от клетки, изберете клетките, които искате да проверите, след което в раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.
 • За да проверите правописа на целия работен лист, в раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка. Не е необходимо да избирате клетка или набор от клетки.

 Забележка   Правописната проверка използва указания език на речника, ако е на разположение, за да провери правописа в избраните клетки или работния лист. Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

OneNote

 Важно   Можете да проверите правописа на текст, който е написан на повече езици на една и съща страница, с едно минаване на правописната проверка, но трябва първо да изберете езика за проверка на всеки отрязък от текст, който е на различен език от този, който използвате обикновено.

Задаване на езика за проверка

За да настроите езика за проверка за текста и да проверите правописа, направете следното:

 1. Изберете текста, за който искате да зададете езика.
 2. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка ''Език'' в раздела ''Преглед'' в лентата на OneNote.
 3. В екрана Задаване на език за проверка проверете дали с текста е свързан правилният език. Ако не е, трябва да изберете езика, който искате да използвате за речника.
 4. Щракнете в бележката, за да затворите екрана на речника.
 5. Повторете стъпки от 1 до 4 за всеки участък от текст, който искате да проверите.

Проверка на правописа

В раздела Преглед щракнете върху Правописна проверка.

 Забележка   Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

Outlook

 Важно   Ако използвате Outlook Express 6.0 и след това сте инсталирали Office 2010 и сега френският е единственият език на разположение за правописна проверка, трябва да използвате програма за правописна проверка на друг разработчик за допълнителните езици. За повече информация вж. Проблеми с проверката на правописа при Outlook Express 6.0.

Задаване на езика за проверка

За да настроите езика за проверка за текста, направете следното:

 1. В ново имейл съобщение изберете текста, който искате да проверите.
 2. В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху стрелката под Език и след това щракнете върху   Задаване на език за проверка ''Език'' в раздела ''Преглед'' на лентата на съобщение на Outlook
 3. В диалоговия прозорец Език проверете дали с текста е свързан правилният език. Ако не е, изберете езика, който искате да използвате за речника и другите инструменти за проверка. Ако не виждате езика, който искате, превъртете до края на списъка.

 Забележка   Ако пред езика, който искате, има икона Правопис и граматика, това значи, че инструментите за проверка, като речникът и програмата за правописна проверка, са инсталирани за този език. Ако пред езика, който искате, няма икона Правопис и граматика, инструментите за проверка за този език не са на разположение и не можете да проверявате правописа и граматиката за този език.

 Съвет   За да укажете езика на речника за ново съобщение, преди да въведете текст, поставете курсора в основния текст на ново съобщение, изпълнете стъпки 2 и 3, напишете имейл съобщението и след това проверете правописа, както е описано в раздела "Проверка на правопис и граматика" за Outlook по-долу.

Проверка на правопис и граматика

В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правопис и граматика.

 Забележка   Правописната проверка използва указания език на речника, ако е на разположение, за да провери правописа и граматиката на избрания текст или елемент на Outlook. Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

PowerPoint

Задаване на езика за проверка

За да настроите езика за проверка за текста в своята презентация, направете следното:

 1. Изберете текста, който искате да проверите.
 2. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка 'Задаване на език'' в раздела ''Преглед'' на лентата на PowerPoint.
 3. В диалоговия прозорец Език проверете дали с текста е свързан правилният език. Ако не е, изберете езика, който искате да използвате за речника.

 Забележка   Ако пред езика има икона Правопис и граматика, това значи, че речникът и програмата за правописна проверка са инсталирани за този език. Ако пред езика няма икона Правопис и граматика, речникът за този език не е на разположение и не можете да проверявате правописа за този език.

 1. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки участък от текст, който искате да проверите.

Проверка на правописа

В раздела Преглед, в групата Проверка щракнете върху Правописна проверка.

 Забележка   Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

Publisher

Задаване на езика за проверка

За да настроите езика за проверка за текста и да проверите правописа, направете следното:

 1. Изберете текста, за който искате да зададете езика.
 2. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху стрелката под Правописна проверка и след това щракнете върху върху Задаване на език за проверка Бутонът ''Език'' на лентата на Publisher.
 3. В диалоговия прозорец Език проверете дали с текста е свързан правилният език. Ако не е, изберете езика, който искате да използвате за речника и другите инструменти за проверка. Ако не виждате езика, който искате, продължете да превъртате, докато го намерите.
 4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки участък от текст, който искате да проверите.

Проверка на правописа

В раздела Начало щракнете върху Правописна проверка.

 Забележка   Ако командата Правописна проверка не е на разположение, натиснете F7, за да стартирате проверката на правописа.

Назад към списъка с програми от Office

SharePoint Workspace

Задаване на езика за проверка

За да зададете езика за проверка в SharePoint Workspace, първо трябва да започнете сесия за проверка на правописа:

 1. Отворете елемент в инструмент на Workspace за редактиране и щракнете в RTF поле.
 2. В раздела Начало щракнете върху Правописна проверка или натиснете F7.
 3. Ако програмата открие правописни грешки, се отваря диалоговият прозорец Правописна проверка.

Ако програмата не открие правописни грешки, трябва да добавите погрешно изписана дума в RTF полето, за да накарате диалоговия прозорец "Правописна проверка" да се отвори.

 1. Щракнете върху Опции.
 2. Щракнете върху падащия списък Език на речника и след това върху езика, който искате да зададете като език за проверка.

Ако не виждате езика, който искате да зададете като език за проверка, възможно е да сте в състояние да го инсталирате, както е описано в Задаване на езиците за редактиране, показване и помощ.

 1. Щракнете върху OK.

Назад към списъка с програми от Office

Word

Задаване на езика за проверка

За да настроите езика за проверка за текста и да проверите правописа в своя документ, направете следното:

 1. Изберете текста, който искате да проверите.
 2. В раздела Преглед, в групата Език щракнете върху Език и след това щракнете върху Задаване на език за проверка Бутонът ''Език'' на лентата на Word.
 3. В диалоговия прозорец Език проверете дали с текста е свързан правилният език. Ако не е, изберете езика, който искате да използвате за речника и другите инструменти за проверка.

Ако пред езика има икона Правопис и граматика, това значи, че инструментите за проверка, като речникът и програмата за правописна проверка, са инсталирани за този език. Ако пред езика няма икона Правопис и граматика, речникът за този език не е на разположение и не можете да проверявате правописа и граматиката за този език.

 1. Изпълнете стъпки от 1 до 3 за всеки участък от текст, който е на друг език.

Проверка на правопис и граматика

В раздела Преглед щракнете върху Правопис и граматика.

 Забележка   Правописната проверка използва указания език на речника, ако е на разположение, за да провери правописа на всеки участък от текст.

Назад към списъка с програми от Office

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Добавяне на допълнителни езици на речника

Езиците на речника, включени към инструментите за проверка, зависят от езиците, включени към езиковата версия на Office 2010. Ако пред името на езика на езика, който искате, в списъка в диалоговия прозорец Задаване на езици няма Изображение на бутон, този речник не е на разположение. Може да се наложи да получите езиков пакет или езиков интерфейсен пакет. Можете да получите повече информация от Определете дали се нуждаете от езиков пакет или езиков интерфейсен пакет.

За да разберете кои езици на инструмента за проверка са включени във вашата версия на Office 2010, вж. Пакетите на Office 2010: локализирани версии.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Още информация

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010