Инсталиране на нов шрифт на компютъра

Отнася се за
Microsoft Office 2003
Microsoft Office XP

Инсталирането на шрифтове на Microsoft Windows® е бързо и просто. След като шрифтовете се инсталират в Windows, те са налични в програмите на Office.

Много пакети с шрифтове, които изтегляте от интернет, може да съдържат компресирани .zip файлове, за да се намали размерът им и да е по-бързо изтеглянето. Ако сте изтеглили шрифт със .zip формат, можете да го декомпресирате, като щракнете двукратно върху съответната икона и изпълните инструкциите на екрана.

Инсталиране на нови шрифтове

 1. Затворете отворените приложения на Windows като Microsoft Word или Microsoft Outlook®.
 2. В контролния панел щракнете върху Облик и теми.

 Забележка   Ако използвате класически изглед на контролния панел или Microsoft Windows 2000, щракнете двукратно върху Шрифтове и преминете към стъпка 4.

 1. В прозореца на задачите под Вж. също щракнете върху Шрифтове.

 Забележка   Ако вместо прозорец със задачи се появи дървовидна структура от папки, щракнете върху Папки в лентата с инструменти и под Вж. също щракнете върху Шрифтове.

 1. В менюто Файл изберете Инсталиране на нов шрифт.
 2. От списъка Устройства изберете желаното устройство.
 3. В списъка Папки щракнете двукратно върху папката, съдържаща шрифтовете, които искате да добавите.
 4. Под Списък с шрифтове щракнете върху шрифта, който искате да добавите, и изберете OK.

 Забележки 

 • За да добавите повече от един шрифт, в стъпка 6 задръжте клавиша CTRL и щракнете върху всеки шрифт, който искате да добавите.
 • Можете също така да вземете OpenType, TrueType, Type 1 и растерни шрифтове от друго място и да ги добавите в папката с шрифтове, което важи само когато шрифтът не е вече там.
 • За да добавите шрифтове от мрежово устройство, без да заемате място на диска, изчистете квадратчето Копирай шрифтовете в папката с шрифтове в диалоговия прозорец Добавяне на шрифтове. Тази опция е валидна само когато инсталирате OpenType, TrueType или растерни шрифтове с опцията Инсталиране на нов шрифт в менюто Файл.

Работа с нови шрифтове в Office

При инсталирането на нови шрифтове не забравяйте, че всеки шрифт работи на компютъра, на който е инсталиран. Ако споделите документ на Office с други потребители или възнамерявате да използвате или разглеждате документ на друг компютър, новоинсталираните на вашия компютър шрифтове може да не се покажат по същия начин на другия компютър. Форматираният текст с шрифт, който не е инсталиран на компютъра, се показва с шрифт Times New Roman или шрифта по подразбиране.

За да сте сигурни, че шрифтовете ще могат да се показват на различни компютри, можете да ги инсталирате там или, ако използвате TrueType в Word или Microsoft PowerPoint®, можете да вградите шрифта, за да запишете знаците в документа си. Вграждането на шрифтове увеличава размера на документа и може да не работи при някои шрифтове, които са с търговски ограничения, но е добър начин да се уверите, че новите шрифтове ще изглеждат по един и същ начин на всички компютри.

ПокажиКак?

 1. В менюто Инструменти изберете Опции, а след това изберете раздела Запиши.
 2. Под Опции за запис отметнете квадратчето Включвай TrueType шрифтове.
 
 
Отнася се за:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003