Общ преглед: работни области на SharePoint Workspace 2010

SharePoint Workspace 2010 ви позволява да създадете следните три типа работни области:

  • Работни области на SharePoint
  • Работни области на Groove
  • Споделени папки

В тази статия

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Работни области на SharePoint

С този тип работна област създавате копие на сайт на SharePoint на вашия локален компютър, което се синхронизира автоматично със сървъра.

Работната област на SharePoint е личното ви копие на сайта на SharePoint или избраните списъци и библиотеки, които сте решили да използвате в офлайн режим и синхронизирате от този сайт. Работната област съдържа само вас като член. Споделяте актуализации на съдържанието с други потребители на SharePoint, като синхронизирате работната област със сайта на SharePoint. По същия начин, чрез синхронизиране на работната област, получавате актуализации на съдържанието, което потребителите на SharePoint са направили в сайта на SharePoint.

По-просто казано, работната област на SharePoint ви дава достъп до сайта на SharePoint по всяко време, независимо дали сте свързани с мрежата.

Защо се създават работни области на SharePoint

Най-очевидната причина за създаване на работна област на SharePoint е да имате достъп до вашите данни в сайта на SharePoint, когато не можете да осъществите достъп до мрежата или когато сте офлайн.

Освен това е възможно много потребители да предпочитат функциите и работната среда, които се намират в работните области на SharePoint, в сравнение с тези, които се намират при непосредствена работа в сайтовете на SharePoint в уеб браузър. Например работните области на SharePoint осигуряват бърза и лесна навигация из списъци и библиотеки. Можете да превключвате между тези списъци и библиотеки, като щраквате с мишката, и по-този начин избягвате зареждането на уеб страници. Ако работите със съдържание от няколко сайта на SharePoint, можете да изтеглите това съдържание в много работни области на SharePoint и да го организирате в лентата с основни задачи на SharePoint Workspace с цел бърз достъп.

И накрая, много потребители може да се зарадват на богатите функции на приложения в работните области на SharePoint и да оценят простотата при извършване на много стандартни дейности, като например добавяне или редактиране на нови елементи или файлове в списъци и библиотеки.

Начини за създаване на работна област на SharePoint

Можете да създадете работна област на SharePoint направо от сайта на SharePoint, като просто щракнете върху менюто Действия за сайта и след това върху върху Синхронизиране с SharePoint Workspace. Това вероятно е най-лесният и най-безопасен начин за създаване на работна област, при положение че отправната точка е сайтът на SharePoint, който искате да копирате на компютъра си.

Можете също да създадете работна област на SharePoint от лентата с основни задачи на SharePoint Workspace или от изгледа Backstage. В този случай ще трябва да знаете уеб адреса на желания сайт на SharePoint и може да се наложи да предоставите идентификационни данни за сайта на SharePoint.

Опции за изтегляне в работни области на SharePoint

Когато създавате работна област на SharePoint за първи път, първоначалните настройки за изтегляне се задават за изтегляне на всички елементи от всички поддържани списъци и библиотеки в избрания сайт на SharePoint. В случая на библиотеки с документи изтегляте съдържанието на елемента в работната област на SharePoint или чрез отваряне на документи, или като използвате опцията Изтегляне на съдържание в раздела Синхронизиране.

По желание можете да конфигурирате изтеглянето, така че то да извлича елементи само от избрани списъци и библиотеки. Селективното изтегляне просто ви дава възможността за отлагане на изтеглянето на елементи от други списъци и библиотеки, докато пожелаете да работите с това съдържание. Списъците и библиотеките все още се показват в работната област на SharePoint, но вместо списъка на елементите виждате опции за изтегляне на елементите веднага или за отиване до списък или библиотека на сайта на SharePoint.

За използването на външни списъци в SharePoint Workspace

Някои списъци на SharePoint се създават чрез приложения на услуги за бизнес свързване (BCS) на Microsoft. Когато създавате работна област на SharePoint, тези списъци се показват в екрана на съдържанието под "Външни списъци", когато той е сортиран по Тип.

За неподдържаните типове съдържание

SharePoint Workspace не поддържа изтегляне на съдържание от всички типове списъци и библиотеки на SharePoint в работна област на SharePoint. Не можете например да изтеглите съдържание от проучване или Wiki страница. Когато създавате работна област на SharePoint, тези типове съдържание се изброяват в панела "Съдържание на работната област" под заглавието Налични на сървъра. Работната област на SharePoint предоставя опцията Отвори списъка в браузър.

За синхронизирането на съдържание между работна област на SharePoint и съответния й сайт на SharePoint

Една работна област на SharePoint е по същество активно копие на съдържанието, което е съхранено в сайта на SharePoint на сървъра. В резултат на това, актуализациите ви на съдържание в работната област на SharePoint ще се отразяват на сървърната версия винаги, когато работната област и сървърът се синхронизират. Ако например изтривате или преименувате елементи в работната област на SharePoint, тези елементи ще се изтрият или преименуват на сървъра. Също така, ако на сървъра са изтрити или преименувани елементи, тези елементи ще се изтрият или преименуват в работната област на SharePoint.

За изтриването на работни области на SharePoint

Изтриването на работна област на SharePoint от лентата с основни задачи дава като резултат само премахване на това локално копие на сайта на SharePoint. То няма никакъв ефект върху съдържанието, което е съхранено на сайта на SharePoint в сървъра. С други думи, изтриването на работна област на SharePoint НЯМА да изтрие и съдържанието, което е изтеглено в работната област от сървъра. След изтриването на работна област на SharePoint можете, ако желаете, да създадете нова работна област на SharePoint, като се обърнете точно към същия сайт на SharePoint.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Работни области на Groove

Това е оригиналният тип работна област, разработен за Microsoft Office Groove, преди продуктът да промени името си на SharePoint Workspace.

С този тип работна област групи или организации с общи намерения и цели могат да споделят идеи и да работят заедно. Една работна област на Groove обикновено съдържа двама или повече "членове", т. е. хора, които обединяват работната област чрез покана. Съдържанието на работната област е изключително динамично. Всички членове, които са онлайн в момента, виждат моментално всички актуализации, които се добавят от тях или от други членове. Вие и другите членове изпращате и получавате актуализации, когато сте онлайн.

Работните области на Groove позволяват на членовете да работят с разнообразни специализирани инструменти за приложения. Представете си например, че ръководите седмично събрание за обсъждане разработването на маркетингови материали. Дейностите могат да включват задаване на крайни срокове, възлагане на задачи, както и преглеждане на изпълнената работа. За да улеснят това събрание, членовете на работната област могат да изпратят файлове в "Инструмент за документи", да обсъждат проблеми в "Инструмент за обсъждания" и да си сътрудничат за дневен ред на събрания, като използват "Инструмент за календари". Всички членове, които са в момента онлайн по едно и също време в работната област, могат да взаимодействат с помощта на чат в реално време или дори да си говорят един на друг, като използват аудио чат (ако компютрите им имат необходимите аудио компоненти).

Инструментът за списъци се използва съвместно с Microsoft Office InfoPath за създаване на потребителски инструменти, които да се добавят към работна област. Сложността и функциите в даден потребителски инструмент могат да се различават значително, най-вече в зависимост от уменията и вижданията на проектанта на инструмента на InfoPath. Всеки проектант трябва да може да изгражда прост инструмент, който се състои от разнообразни полета за вход и въвеждане на данни, разположени във формуляр.

Ограничения за работна област на Groove

Макар че за размера на работните области няма точно определени ограничения, за оптимална производителност ви препоръчваме да ограничите размера на всяка работна област до 2 ГБ или по-малко. Можете да направите преглед на свойствата на работната област, за да видите текущия й размер.

 Забележка    SharePoint Workspace не може да изпраща работна област на Groove, която надвишава 2 ГБ, на нови поканени. Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Споделени папки

Като алтернатива на работна област на Groove, можете също да създадете споделена папка във вашата файлова система. Този тип работна област ви позволява да споделяте съдържанието на папка във файловата система на Windows между всички компютри, на които имате акаунт, и с други потребители на SharePoint Workspace чрез покана.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Office 2010