Активиране на програми от Office 2010

Информацията по-долу се предоставя с цел да ви помогне да активирате програми от Microsoft Office 2010. За информация относно отстраняването на неизправности посетете сайта Помощ и поддръжка на Microsoft.

Ако използвате този компютър на работното си място или като част от организация, възможно е да използвате корпоративно издание на Microsoft Office 2010. За информация за активирането с използване на корпоративен лиценз вж.Активиране на корпоративни издания на Office2010.

В тази статия


Как да активирам моите програми от Office 2010?

Когато за първи път след инсталирането стартирате програма от Office, от вас се иска да въведете продуктов ключ, ако не сте направили това по време на инсталирането.

Активиране по интернет или по телефона

Когато въведете вашия валиден продуктов ключ, автоматично се стартира съветникът за активиране, който ви дава две опции как да продължите:

 • Активиране с използване на интернет     Съветникът за активиране автоматично се свързва с лицензиращите сървъри на Microsoft през вашата интернет връзка. Ако използвате валиден продуктов ключ, който все още не е бил използван за разрешения брой инсталирания, продуктът ви се актуализира незабавно.

Когато активирате по интернет, вашият ИД на продукта (генериран от инсталационния продуктов ключ) се изпраща в Microsoft. На вашия компютър се получава отговор (ИД за потвърждение), за да активирате вашия продукт Ако изберете да активирате вашия продукт през интернет и все още не сте свързани, съветникът ви предупреждава, че няма връзка.

 • Активиране с помощта на телефон     Може да телефонирате на центъра за активиране и да активирате вашия продукт с помощта на представител на службата за потребители.

 Важно   Номерата на центъра за активиране не са посочени в тази статия, тъй като има много номера и правилният за вас номер зависи от няколко фактора. Софтуер на Microsoft може да бъде получен с различни лицензи, включително персонални лицензи от търговци на дребно, лицензи от производители на оригинално оборудване (OEM) и корпоративни лицензи. Телефонните номера за контакти се различават в зависимост от лиценза и страната/региона. В стъпка 2 на съветника за активиране използвайте предоставения номер, за да се свържете с центъра на Microsoft за активиране.

Активирането по телефона може да отнеме по-дълго време от активирането по интернет. Трябва да сте на компютъра си, когато се обаждате, и да имате на разположение продуктовия ключ.

 1. В съветника за активиране изберете страната/региона, където живеете и където планирате да използвате продукта.

Съветникът ви предлага един или повече телефонни номера.

 1. Обадете се на центъра за активиране.

Служителят от отдел по обслужване на клиенти ви пита за инсталационния ИД (показван на вашия екран) и друга съответна информация. След като вашият инсталационен ИД се потвърди, получавате ИД за потвърждение.

 1. В съветника за активиране въведете ИД за потвърждение на празните места, дадени в дъното на екрана, след което натиснете клавиша ENTER.


 Забележки 

 • Активиране по телефона не се предлага за пробни и абонаментни версии.
 • Услугите на текстовия телефон на Microsoft (TT/TTY) са налични за лица, които са глухи или със слухови увреждания. В Съединените щати наберете (800) 718-1599, като използвате TT/TTY модем. Извън Съединените щати наберете (716) 871-6859, като използвате TT/TTY модем. TT/TTY услугата се предлага само на английски.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Как да активирам на по-късен етап?

Ако не искате да активирате вашето копие на софтуера при инсталирането му, може да го активирате по-късно.

Ако имате проблем с активирането, се обърнете към служител от отдел по обслужване на клиенти, като за целта използвате телефонния номер, предоставен от съветника.

 Забележка   Не се предлага телефонна поддръжка за пробни и абонаментни версии. Затова съветникът не предлага телефонен номер за тях.

 1. Щракнете върху раздела Файл.
 1. Щракнете върху Помощ и след това върху Активиране на продуктовия ключ.
 2. Следвайте инструкциите в съветника за активиране.
 3. Когато съветникът завърши, излезте от програмата на Office и след това я рестартирайте.

 Забележка   Ако щракнете отново върху Активиране на продуктовия ключ, преди да сте излезли и рестартирали програмата от Office, ще видите съобщение, че Този продукт вече е активиран.

 1. Повторете стъпки от 1 до 4 за всеки бутон Активиране на продуктовия ключ, който видите.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Как мога да разбера дали моят софтуер е активиран?

 1. Щракнете върху раздела Файл.
 1. Щракнете върху Помощ.
  • Ако не виждате бутона Активиране на продуктовия ключ, софтуерът ви е активиран.
  • Ако виждате бутона Активиране на продуктовия ключ, софтуерът ви не е активиран. Трябва да изпълните инструкциите в раздела "Как да активирам на по-късен етап".

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Какво е пробна версия?

Пробната версия ви позволява да оцените Office 2010 в рамките на ограничен период от време, обикновено 30 или 60 дни.

 Забележка   Някои пробни версии не могат да се преобразуват в пълния продукт. В такива случаи трябва да деинсталирате пробната версия и да инсталирате отделно пълния продукт.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Какво означава конвертиране?

Конвертиране означава, че сте приключили с оценяването на пробната версия и сте решили да закупите пълния продукт. От вас се иска да предоставите продуктов ключ, който вече имате или ще закупите онлайн.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Какво означава активиране, гратисен период и намалена функционалност?

За да продължите да използвате всички функции на вашия продукт, трябва да активирате продукта. Активирането на продукт на Microsoft представлява технология на Microsoft срещу пиратството, която удостоверява, че софтуерните продукти са законно лицензирани.

Активиране     Този процес проверява дали продуктовият ключ, който трябва да предоставите за инсталиране на продукта, се използва на компютри, разрешени в лиценза на софтуера.

Гратисен период     Преди да въведете валиден продуктов ключ, може да изпълнявате софтуера 30 дни – това е гратисният период. През гратисния период могат да бъдат разрешени определени компоненти или програми, които не са включени в закупения от вас продукт. След като въведете валиден продуктов ключ, ще виждате само програмите и компонентите, които сте закупили.

Режим на ограничена функционалност    Ако след изтичане на гратисния период не сте въвели валиден продуктов ключ, софтуерът преминава в режим на ограничена функционалност. В този режим вашият софтуер се държи подобно на визуализатор. Не можете да записвате изменения в документи и да създавате нови документи и функционалната възможност може да е редуцирана. В режим на ограничена функционалност не се увреждат никакви съществуващи файлове или документи. След като въведете вашия продуктов ключ и активирате софтуера си, ще разполагате с пълните функционални възможности за закупените от вас програми и функции.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Какво да направя, ако използвам компютъра на работното си място или като част от организация?

Ако използвате този компютър на работното си място или като част от организация, възможно е да използвате корпоративно издание на Microsoft Office 2010. За информация за активирането с използване на корпоративен лиценз вж.Активиране на корпоративни издания на Microsoft Office.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Какво да направя, ако използвам Office Starter 2010?

Ако използвате Microsoft Office Starter 2010, този софтуер е бил фабрично инсталиран на компютъра ви. Office Starter 2010 вече е активиран и не е нужно да въвеждате продуктов ключ.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010