Страница 1 от 11НАЗАДНАПРЕД

Създаване на вашата първа презентация в PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 Научете се как да създадете презентация на PowerPoint 2010 и да я споделите с аудиторията си.


За този курс

Този курс съдържа:

  • Един урок за самостоятелно четене и едно занятие за самостоятелно упражнение.
  • Кратък тест в края на урока. Тестът е без оценки.
  • Карта за бързи справки, която можете да използвате извън курса.

Цели

След като завършите този курс, ще можете да:

  • Създаване на слайдове и добавяне на текст
  • Изберете оформлението на слайдовете, вмъкнете картина и приложете тема.
  • Променете размера и позицията на елементите на слайда.
  • Форматирайте картини, фигури и друго съдържание на слайдове.
  • Създайте бележки на докладчика, които да използвате, докато презентирате.
  • Споделете файла на презентацията си за преглед.
  • Отпечатайте изложения и се подгответе да изнесете презентацията.

Преди да започнете

Практическата сесия за упражнение изисква да имате PowerPoint 2010.

Страница 1 от 11НАЗАДНАПРЕД