Страница 1 от 12НАЗАДНАПРЕД

Преминаване към PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 Ако надстройвате от предишна версия на PowerPoint, особено от PowerPoint 2003 или по-ранна версия, този курс е тъкмо за вас. Тук ще се запознаете с промените в интерфейса в PowerPoint 2010, като дизайна на менютата и лентите с инструменти, наречен "лентата", и ще изпълните нещата, които обикновено правите, за да създадете презентация.

От Шели Такър


За този курс

Този курс съдържа:

  • Един урок за самостоятелно четене и едно занятие за самостоятелно упражнение. Упражнението изисква PowerPoint 2010.
  • Кратък тест в края на урока. Тестът е без оценки.
  • Карта за бързи справки, която можете да отпечатате при приключване на курса.

Цели

След като завършите този курс, ще можете да:

  • Работете удобно с интерфейса на лентата.
  • Правете основните неща, като създаване на слайдове, прилагане на проект на слайдове и вмъкване на елементи на слайдове.
  • Управлявайте файлове с помощта на раздела Файл.
  • Възползвайте се от новите изгледи, ленти с инструменти и бързи клавиши.
  • Работете между нови и стари версии на PowerPoint.

Преди да започнете

Преди да започнете:

  • Ако надстройвате до PowerPoint 2010 от PowerPoint 2003 или по-ранна версия, то този курс е тъкмо за вас.
  • Ако надстройвате от PowerPoint 2007, вероятно желаете да се информирате само за новите функции в PowerPoint 2010. Предлагаме ви следната статия: Какво е новото в PowerPoint 2010
Страница 1 от 12НАЗАДНАПРЕД