За разпознаването на ръкописен текст

Тази възможност е предвидена във версиите на Microsoft Office на опростен китайски, традиционен китайски, английски, японски и корейски езици. Понеже разпознаването на ръкопис не е инсталирано по подразбиране във всички тези езици, може да е необходимо да го инсталирате отделно.

Използвайте разпознаването на ръкописен текст за въвеждане на текст в която и да е програма от Microsoft Office чрез писане на ръка, а не от клавиатурата.

Вмъкнат ръкописен текст в програма

Можете да пишете, като използвате устройство за въвеждане на ръкописен текст — например графичен таблет, използван с програми за 3D чертане или софтуер за проектиране с помощта на компютри (CAD) или устройство с таблет за писане — или да пишете с мишката.

Естественият ви ръкопис се преобразува в печатни знаци и се вмъква в съществуващия текст, със същия размер като съществуващия текст. В Microsoft Word и Microsoft Outlook можете да изберете опция да оставите текста в ръкопис.

Можете да конвертирате бележки, написани на ръка, направени на Microsoft Word с ръчен компютър или джобен компютър, като следвате инструкциите, предоставени с ръчното устройство.

ПокажиРабота с разпознаване на ръкопис

За да използвате разпознаването на ръкопис за пръв път, трябва да го инсталирате, като извършите инсталиране по избор на потребителя, и след това използвате функцията чрез бутоните от лентата Език, която се появява в горния десен ъгъл на екрана на всяка програма от Office.

Лента за език

Означение 1   Лента Език

Започнете с избиране на област за писане, бележник за писане на екрана, подобен на лист от тетрадка с редове или да пишете където желаете по екрана. Можете да пишете, като използвате устройство за въвеждане на ръкопис или като движите мишката върху подложката, за да образувате думи. Ръкописът ви се разпознава автоматично и се въвежда на мястото на показалеца в програмата.

Пишете така, както обикновено пишете върху хартия, като използвате ръкописни или печатни букви или комбинация от двете. Като пишете, въвеждайте цели думи, без да прекъсвате след всяка буква, и оставяйте място между думите.

Опции за ръкопис

Можете да променяте скоростта на разпознаване на вашия почерк или да включвате и изключвате разпознаването на ръкопис. Освен това, можете да променяте цвета и ширината на перото на екрана и да нагаждате лентата с инструменти за ръкопис.

ПокажиКак се вмъква ръкопис

Ръкописът се разпознава автоматично и се вмъква във файла ви, когато:

  • Напишете достатъчно информация, за да бъде разпозната точно.
  • Стигнете до края на реда и ви е необходимо място, за да продължите да пишете.
  • Направите пауза за известно време, след като сте писали.
  • Щракнете върху Разпознай сега Изображение на бутон от лентата с инструменти за ръкопис.

ПокажиДопълнителни функции за ръкопис в Word и Outlook 

 Забележка   Ако сте активирали Word като ваш редактор за електронна поща, можете да използвате допълнителни функции в Outlook.

В Word и Outlook можете:

  • Да вмъквате написаното в ръкописна форма, като щракнете върху Ръкопис Изображение на бутон на лентата с инструменти Бележник за писане или Писане навсякъде.

Пример: Текст в ръкописна форма

  • Да форматирате написаното в ръкописна форма — например, като промените размера и цвета на шрифта.
  • Да търсите и замествате написаното, въведено в ръкописна форма.
  • Да поправяте грешки, като щракнете с десния бутон върху неправилния текст и след това изберете поправка от списък с алтернативи.
  • Да вмъкнете скица — например организационна диаграма или друга рисунка.
 
 
Отнася се за:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003