Въведение в нови разширения на файлови имена и Office XML формати

2007 Microsoft Office systemвъвежда нов файлов формат, базиран на XML. Той е познат като отворени XML формати на Microsoft Office и се прилага в Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007и Microsoft Office PowerPoint 2007. Тази статия обобщава основните предимства на новия формат, описва какви са новите разширения на файловите имена и разглежда как можете да споделяте файловете от Издание на 2007 Officeс лица, които използват по-стари версии на Office.

Имена на файлови разширения  Какви са предимствата на Office XML форматите?

  Какви са новите разширения на файловите имена?

  Възможно ли е споделяне на едни и същи файлове в различни версии на Office?


  Какви са предимствата на Office XML форматите?

  Office XML форматите въвеждат редица предимства  – не само за разработчиците и съставените от тях решения, но също за отделни лица и организации от всякакъв калибър:

  • Компресиране на файлове    Файловете се компресират автоматично и в някои случаи могат да бъдат до 75 процента по-малки. Office XML форматите използват технологията на компресиране със ZIP за съхранение на документи, като по този начин предлагат спестяване на потенциални разходи, тъй като намаляват необходимото място на диска за съхранение на файлове и намаляват необходимата пропускателна възможност за изпращане на файлове като имейли в различни мрежи или в Интернет. Когато отворите такъв файл, той се разкомпресира автоматично. При запис на файл той отново автоматично се компресира. Не е нужно да инсталирате специални помощни програми за компресиране, за да отваряте и затваряте файлове в Издание на 2007 Office.
  • Подобрена възможност за възстановяване на повредени файлове    Файловете са модулно структурирани, което поддържа различните компоненти от данни във файла отделени едни от други. Това позволява да бъдат отваряни файлове дори и ако някой техен компонент (например диаграма или таблица) е повреден.
  • По-лесно откриване на документи, които съдържат макроси    Файлове, които са записани с използване на приставката по подразбиране "x" (например .docx и .pptx), не могат да съдържат макроси на Visual Basic for Applications (VBA) или ActiveX контроли и поради това не представляват рискове за защитата, свързани с тези типове вграден код. Само файлове, чието разширение в името на файла завършва на "m" (например, .docm и xlsm), могат да съдържат VBA макроси и ActiveX контроли, които се съхраняват в отделна секция вътре във файла. Отличителните разширения на файловите имена правят лесно за разпознаване кои файлове съдържат макроси и кои не, като става и по-лесно за антивирусните програми да установяват файловете, които съдържат потенциално зловредни кодове. Освен това ИТ администраторите могат да блокират документите, които съдържат нежелани макроси или контроли, като по-този начин направят отварянето на файлове по-безопасно.
  • По-добра поверителност и по-силен контрол на личните данни    Възможно е поверително споделяне на документи, тъй като личните данни и поверителната фирмена информация от рода на имена на автори, коментари, проследени промени и пътища до файлове могат да бъдат лесно установени и премахнати с помощта на инспектора на документи. За подробни данни вижте Премахване на скрити данни и лични данни от документи на Office.
  • По-добро интегриране и взаимоизползваемост на бизнес данни    Използването на Office XML формати като рамка за съвместимост на данни в набора от продукти на Издание на 2007 Officeозначава, че документи, работни листове, презентации и формуляри могат да бъдат записани в XML файлов формат, който е свободно достъпен за използване и лицензиране, без плащане на допълнителни такси. Office поддържа и потребителски дефинирани XML схеми, които подобряват съществуващите типове документи на Office. Това означава, че потребителите лесно могат да отключват информация в съществуващи системи и да я обработват в познати програми от Office. Информация, създадена в рамките на Office, може лесно да бъде използвана от други бизнес приложения. Всичко, от което се нуждаете, за да отворите и редактирате файл от Office, е помощна програма ZIP и XML редактор.

   Забележка   Понякога може да ви се наложи да запишете файловете си в двоичен файлов формат, използван в по-стари версии на Office. Например можете да работите върху един документ с някой друг, който има по-стара версия на Office. Поради тази причина Издание на 2007 Officeвсе още позволява да записвате файловете си в двоичен формат.

  Списък типове ''Запиши като''

  Преди да решите да запишете файла си в двоичен формат, прочетете частта от тази статия Възможно ли е споделяне на едни и същи файлове в различни версии на Office?.

  Най-горе на страницата Най-горе на страницата

  Какви са новите разширения на файловите имена?

  По подразбиране създаваните от вас документи, работни листове и презентации в Издание на 2007 Officeсе записват в XML формат с нови разширения за файловите имена, които имат добавено "x" или "m" към разширенията на файлови имена, които познавате. Буквата "x" показва, че даден XML файл не съдържа макроси, а буквата "m" показва, че даден XML файл съдържа макроси. Например когато запишете документ в Word, сега файлът използва по подразбиране разширение .docx в името на файла, вместо разширението .doc.

  Запис на файл като .docx

  Когато записвате файл като шаблон, виждате същият вид промяна. Разширението за шаблон, използвано в по-стари версии, съществува, но сега в края му е добавена буквата "x" или "m". Ако файлът ви съдържа код или макрос, трябва да го запишете, като използвате новия XML файлов формат с разрешени макроси, който добавя за макроса "m" във файловото разширение.

  Таблиците по-долу посочват всички разширения по подразбиране в Office Word 2007, Office Excel 2007и Office PowerPoint 2007.

  Word

  XML файлов тип Разширение
  Документ .docx
  Документ с разрешени макроси .docm
  Шаблон .dotx
  Шаблон с разрешени макроси .dotm

  Excel

  XML файлов тип Разширение
  Работна книга .xlsx
  Работна книга с разрешени макроси .xlsm
  Шаблон .xltx
  Шаблон с разрешени макроси .xltm
  Не-XML двоична работна книга .xlsb
  Добавка с разрешени макроси .xlam

  PowerPoint

  XML файлов тип Разширение
  Презентация .pptx
  Презентация с разрешени макроси .pptm
  Шаблон .potx
  Шаблон с разрешени макроси .potm
  Добавка с разрешени макроси .ppam
  Слайдшоу .ppsx
  Слайдшоу с разрешени макроси .ppsm
  Слайд .sldx
  Слайд с разрешени макроси .sldm
  Тема от Office .thmx
  Най-горе на страницата Най-горе на страницата

  Възможно ли е споделяне на едни и същи файлове в различни версии на Office?

  Издание на 2007 Officeви дава възможност да запишете файлове в новите Office XML формати и в двоичния файлов формат на по-старите версии на Office. Издание на 2007 Officeвключва както проверяващи съвместимостта модули, така също и конвертори на файлове с цел улесняване на споделянето на файлове между различни версии на Office.

  Отваряне на съществуващи файлове в Издание на 2007 Office    Можете да отворите и работите във файл, създаден в по-стара версия на Office, след което да го запишете в неговия съществуващ формат. Тъй като може да работите в документ с някой друг, който използва по-стара версия на Office, не искате да въвеждате функции, поддържани само от Издание на 2007 Office. Издание на 2007 Officeизползва проверяващ съвместимостта модул, който прави проверка, за да сте сигурни, че не е добавена функция, която не се поддържа от по-стара версия на Office. Когато записвате файла, модула за проверка на съвместимостта ви посочва такива функции и ви дава възможност да ги премахнете, преди да продължите със записа.

  За още информация относно използването на Издание на 2007 Officeза отваряне на документи, работни книги и презентации, създадени в по-стари версии на Word, Excel и PowerPoint, вижте връзките в частта Вж. още.

  Отваряне на Издание на 2007 Officeфайлове в по-стари версии на Office    Можете да отворите и редактирате файл от Издание на 2007 Officeв по-стара версия на Word, Excel или PowerPoint, като за тази цел изтеглите необходимите конвертори на файлове. В компютъра с по-стара версия на Office отидете на Център за изтеглянияи изтеглете Microsoft Office Compatibility Pack за файлови формати на 2007 Office Word, Excel и PowerPoint.

   Важно   За да работят конверторите, вашата версия на Microsoft Office първо трябва да бъде актуализирана до някой от посочените тук сервизни пакети. След като инсталирате сервизния пакет за вашата версия, изтеглете конвертора.

  За още информация относно отварянето на Издание на 2007 Officeдокументи, работни книги и презентации в по-стари версии на Word, Excel и PowerPoint вижте връзките в частта Вж. още.

  Най-горе на страницата Най-горе на страницата
   
   
  Отнася се за:
  Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007