Вмъкване на прозрачен фон или воден знак към слайдове

Отнася се за
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint 2000 и 2002

Като добавите прозрачно изображение в един или повече слайдове, можете да направите презентацията на PowerPoint ваша или изрично да укажете съответния спонсор.

Прозрачният фон покрива целия слайд. Водният знака предостявя по-голяма гъвкавост, като можете да промените размера и мястото на слайда. Фонът и водният знак могат да се приложат в цялата презентация или само върху избрани слайдове.

Фон и воден знак

Добавяне на прозрачен фон

 1. Отворете празна презентация на PowerPoint или завършена презентация, в която искате да добавите фон.

 Забележка   Ако в завършената презентация има слайдове образци, вероятно няма да искате да приложите фон върху тях и така да рискувате нежелани промените в презентацията. Можете също така да добавите фона във всеки слайд поотделно.

 1. За да добавите фон във всички слайдове в празна презентация, посочете Образец в менюто Изглед, щракнете върху Слайд образец и изпълнете следните стъпки в слайлда образец. За да добавите фон в един слайд, просто го изберете и изпълнете същите стъпки.
 2. Изберете емблемата или елемента от графична колекция, който искате да използвате като фон на слайда. В менюто Вмъкване посочете Картинаи изберете Графична колекция, за да създадете фон от нова картина или щракнете върху От файл, за да използвате ваша собствена картина.

Не забравяйте, че не всички елементи от графична колекция за подходящи за фон. Може да се наложи да експериментирате малко.

 1. Изберете емблемата или елемента от графична колекция, който искате, и го вмъкнете в презентацията.

Емблемата или елементът от графична колекция се появява в слайда образец, но още не е прозрачен.

 1. Щракнете с десен бутон върху слайда и след това върху Форматиране на картина.
 2. В раздела Картина щракнете върху стрелката до полето Цвят и изберете Замъглено (Воден знак в PowerPoint 2000), след щракнете върху OK.

Воден знак

 1. Както е избрана емблемата или елементът от графична колекция, щракнете с десен бутон и след с ляв върху Запиши като картина. Запишете изображението на място, на което ще можете да го намерите.

Изтрийте първоначалното изображение от слайда и го заменете с прозрачния вариант, който създадохте и записахте преди малко.

 1. В менюто Форматиране щракнете върху Фон.

В диалоговия прозорец Фон щракнете върху стрелката в полето под Фоново запълване, изберете Ефекти на запълване и в раздела Картина щракнете върху Избор на картина.

 1. Намерете и изберете форматираната като прозрачен фон картина, щракнете върху Вмъкване, OK и Приложи.

Прозрачното изображение ще се добави в слайда образец като фон, а новият фон ще се показва във всеки новодобавен слайд в презентацията. Ако сте избрали един слайд, фонът ще бъде добавен в избрания слайд.

Добавяне на воден знак

 1. Отворете празна презентация на PowerPoint или завършена презентация, в която искате да добавите воден знак.

 Забележка   Ако в завършената презентация има слайдове образци, вероятно няма да искате да приложите воден знак върху тях и така да рискувате нежелани промените в презентацията. Можете също така да добавите водния знак във всеки слайд поотделно.

 1. За да добавите воден знак във всички слайдове в празна презентация, посочете Образец в менюто Изглед, щракнете върху Слайд образец и изпълнете следните стъпки в слайлда образец. За да добавите фон в един слайд, просто го изберете и изпълнете същите стъпки.
 2. Изберете емблемата или елемента от графична колекция, който искате да използвате като фон на слайда. В менюто Вмъкване посочете Картинаи изберете Графична колекция, за да създадете воден знак от нова картина или щракнете върху От файл, за да използвате ваша собствена картина.

Не забравяйте, че не всички елементи от графична колекция за подходящи за воден знак. Може да се наложи да експериментирате малко.

 1. Изберете емблемата или елемента от графична колекция, който искате, и го вмъкнете в презентацията.

Емблемата или елементът ще се появи в слайда образец, където ще го направите прозрачен.

 1. Изберете емблемата или елемента от графичнка колекция и в менюто за десен бутон изберете Форматиране на картина.
 2. Може да поискате да смените размера на картината, която се показва в слайда. В раздела Размер, под Размер и завъртане увеличете или намалете Височина.
 3. За да центрирате картината в слайда, в лентата с инструменти за чертане щракнете върху Чертане, изберете Подравняване и разположение, и щракнете Спрямо слайда.

Щракнете отново върху Чертане, изберете Подравняване или разположение, след което щракнете върху Подравняване централно и Подравняване в средата.

 1. В раздела Картина щракнете върху стрелката до полето Цвят и изберете Замъглено (Воден знак в PowerPoint 2000), след щракнете върху OK.

Воден знак

Вече можете да поставите воден знак във фона на слайд, в който има текст, или да добавите текст в слайда.

 1. Когато сте готови с редактирането и разполагането на водния знак и сте доволни от вида, за да поставите водния знак в задната част на слайда, щракнете с десен бутон върху него, посочете Ред и изберете Изпрати отзад.

 Забележка   След този момент няма да можете да редактирате или променяте мястото на изображението.

Изпрати отзад

 
 
Отнася се за:
PowerPoint 2003