За "Як" и "Ск"

Як

"Як" представлява съкращение от израза "Явно копие" (англ. CC – Carbon Copy – индиго). Ако добавите в това поле име на получател, ще му бъде изпратено копие от съобщението, като името на този получател ще бъде видимо и за останалите получатели на съобщението.

Ск

"Ск" е съкращение от "Скрито копие" (англ. BCC – Blind Carbon Copy). Ако добавите в това поле име на получател, ще му бъде изпратено копие от съобщението, но името на този получател няма да бъде видимо за останалите получатели на съобщението. Ако полето Ск не се вижда по време на създаването на ново съобщение, може да го добавите допълнително.

 
 
Отнася се за:
Outlook 2003