Как да разбера дали SMS Link е приел моето текстово съобщение?

Когато SMS Link приеме текстово съобщение, изпратено чрез Office Outlook 2007, копие от съобщението се записва във вашия компютър, във вашите "Изпратени". Ако вашето текстово съобщение се намира в тази папка, SMS Link е получил вашето съобщение. За да проверите дали текстовото съобщение е прието от SMS Link, опитайте следното:

  1. Отворете Office Outlook 2007 от вашия компютър.
  2. В менюто Go изберете Folder List. Вляво от вашия прозорец на Outlook 2007 трябва да се покаже колона със списък на папки.
  3. От колоната Folder List изберете папката Sent Items.
  4. Намерете в папката Sent Items изпратеното съобщение.

Ако не можете да намерите изпратеното текстово съобщение, проверете и отстранете неизправностите във вашите настройки за SMS Link.

Сродни сайтове

 
 
Отнася се за:
Outlook 2007