Създаване на нов имейл профил

Имейл профилът е съставен от имейл акаунти, файлове с данни и информация къде се съхранява вашата електронна поща. Профилите в Microsoft Outlook са подобни на самоличностите в Outlook Express.

  1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това върху Контролен панел.
  2. Направете едно от следните неща:
    • Microsoft Windows Vista    Щракнете върху Потребителски акаунти и след това щракнете върху Поща.

 Забележка   В класически изглед щракнете двукратно върху Поща.

  • Microsoft Windows XP    Щракнете върху Потребителски акаунти и след това щракнете върху Поща.

 Забележка   В класически изглед щракнете двукратно върху Поща.

  1. Иконата "Поща" няма да се появи, ако не сте инсталирали Outlook и сте го стартирали поне един път.

Отваря се диалоговият прозорец Настройка на пощата.

Настройка на пощата

  1. Щракнете върху Покажи профилите.
  2. Щракнете върху Добавяне.
  3. Въведете име за профила и след това натиснете OK.

Нов профил

  1. Добавете към вашия профил имейл акаунт, като следвате указанията на екрана.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Outlook 2007