Какъв е моят имейл адрес?

Отнася се за
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

В Outlook имейл адресът ви е като името или пощенския ви адрес – той ви идентифицира лично в интернет. За целите на тази статия ще говорим за имейл адреси в интернет като jon@contoso.com.

Имейл адресът се създава от интернет доставчик (ISP) (Интернет доставчик. Фирма, която предоставя достъп до Интернет за неща като електронна поща, чат стаи и World Wide Web. Някои такива Интернет доставчици са мултинационални с услуги за достъп в много региони, докато други са ограничени само в един определен регион.). Той съдържа два важни елемента, благодарение на които вие получавате имейл съобщения. Първият е потребителското име или частта, която е пред символа @, напр. потребителското име "george" в имейл адреса jon@contoso.com. След символа @ е името на домейна или хоста. Името на домейна може да се оприличи на име на улица или град. То идентифицира мястото, където имейл адресът трябва да се получи. След като имейл съобщението достигне домейна, потребителското име може да се оприличи на адреса на къщата ви. Чрез него вашият интернет доставчик изпраща съобщението във вашата пощенска кутия.

Намиране на вашия имейл адрес в Outlook

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Имейл акаунти.
  2. Щракнете върху Показване или промяна на акаунти за ел. поща и изберете Напред.
  3. Изберете вашия акаунт за интернет доставчик и щракнете върху Промяна.

Под Данни за потребителя в полето Имейл адрес е вашият имейл адрес. Това е адресът, който предоставяте на други хора, на който те могат да ви изпращат имейл съобщения.

Диалогов прозорец 'Имейл акаунти'

 
 
Отнася се за:
Outlook 2003