Изчисляване на проценти

Да речем, че искате да изчислите данък продажби за различни държави, да пресметнете успеха от резултатите на тест или да определите процентната промяна в продажбите между две финансови тримесечия. Има няколко начина за пресмятане на проценти.

Процентите се изчисляват с помощта на следното уравнение:

amount/total = percentage

Където процентът е в десетичен формат.

Какво искате да направите?


Изчисляване на сумата, ако се знаят крайния резултат и процентът

Ако например купите компютър за 800 лв. и се дължи още данък добавена стойност 20%, колко трябва да платите за данъка? В този пример искате да разберете колко са 20% от 800.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

 Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете клавишите CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.
 
1
2
A B
Цена на покупката Данък добавена стойност (в десетичен формат)
800 0,2
Формула Описание (Резултат)
=A2*B2 Умножава 800 по 0,2 за намиране на данъка продажба за плащане (160,00 лв.)

 Забележка   За да конвертирате процент в десетично число, разделете го на 100. В този пример, ако данъкът продажба (20) се раздели на 100, се получава .2.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Изчисляване на процента, ако се знае крайният резултат и сумата

Ако например съберете 42 точки от всичко 50, какъв е процентът на правилните отговори?

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

 Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете клавишите CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.
 
1
2
A B
Точки от правилни отговори Всичко възможни точки
42 50
Формула Описание (Резултат)
=A2/B2 Разделя 42 на 50 за намиране на процента на правилните отговори (0,84 или 84%)

 Забележка   Можете да разгледате числото като процентна стойност. Изберете клетката и след това щракнете върху Стил за процент в раздела Начало, в групата Число Изображение на бутон.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Изчисляване на крайния резултат, ако се знае сумата и процентът

Например намалената цена на риза е 15 лв, което е с 25% по-малко от първоначалната. Каква е първоначалната цена? В този пример търсим 75% от кое число е равно на 15.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

 Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете клавишите CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.
 
1
2
A B
Намалена цена 100% минус отстъпката (в десетичен формат)
15 0,75
Формула Описание (Резултат)
=A2/B2 Разделя 15 на 0,75 за намиране на първоначалната цена (20)

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Изчисляване на разликата между две числа като процент

Вашите приходи, например са 2342 лв. през ноември и 2500 лв. през декември. Каква е разликата в проценти между приходите през двата месеца? За целта използвайте функцията ABS и операторите за изваждане (-) и деление (/).

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

 Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете клавишите CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.
 
1
2
A B
Приходи през ноември Приходи през декември
2342 2500
Формула Описание (Резултат)
=(B2-A2)/ABS(A2) Разделя разликата между първото и второто число на абсолютната стойност на първото за намиране на промяната в проценти (0,06746 или 6,75%)

 Забележка   Можете да разгледате числото като процентна стойност. Изберете клетката и след това щракнете върху Стил за процент в раздела Начало, в групата Число Изображение на бутон.

Подробности за функцията

ABS

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

Увеличаване и намаляване на число с процент

Например харчите средно 25 лв. за храна седмично искате да намалите този разход с 25%. Колко трябва да харчите? Ако пък искате да увеличите разходите за храна на седмица от 25 лв. с 25%, колко ще бъдат те?

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

ПокажиКак да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.
 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

 Забележка   Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

Избиране на пример от “Помощ”

Избиране на пример от “Помощ”
 1. Натиснете клавишите CTRL+C.
 2. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете клавишите Ctrl+V.
 3. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.
 
1
2
A B
Число Процент
25 25%
Формула Описание (Резултат)
=A2*(1-B2) Намалява 25 с 25% (18,75)
=A2*(1+B2) Увеличава 25 с 25% (31,75)
=A2*(1+35%) Увеличава 25 с 35% (33,75)

 Забележка   Когато въведете число, следвано от знак за процент (%), числото се разглежда като стотни от тази стойност. Например 5% се разглежда като 0,05.

Най-горе на страницата Най-горе на страницата

 
 
Отнася се за:
Excel 2007